Lampu hijau (bahasa Inggeris: green light) adalah satu simbolik kepada "kebenaran atau persetujuan bagi sesuatu projek bermula".[1][2] Istilah ini merujuk kepada lampu hijau isyarat trafik yang menunjukkan "boleh mula berjalan".

Rujukan

sunting
  1. ^ "Lampu hijau". Kamus Bahasa Melayu. Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ DBP.
  2. ^ "Green light (dictionary definition)". Encyclopedia.com.