Lapisan aplikasi

Lapisan aplikasi adalah lapisan ketujuh dalam model OSI di dalam rangkaian komputer. Lapisan aplikasi merupakan ruang untuk proses-proses aplikasi mencapai perkhidmatan-perkhidmatan rangkaian.

Model OSI
7 Lapisan aplikasi
6 Lapisan persembahan
5 Lapisan sesi
4 Lapisan pengangkutan
3 Lapisan rangkaian
2 Lapisan pautan data
1 Lapisan fizikal


Lapisan aplikasi membolehkan pengguna atau perisian mencapai rangkaian, lapisan ini menyediakan antara muka dan sokongan bagi perkhidmatan seperti utusan elektronik, capaian dan pemindahan fail secara kawalan jauh (remote access and file trasfer), capaian pangkalan data, dan lain-lain perkhidmatan agihan maklumat. Lapisan aplikasi juga menguruskan capaian ke rangkaian, tetapi juga pemulihan ralat (error recovery).

Lihat jugaSunting