Lawrensium adalah unsur transuranium radioaktif bersimbol Lr dan bernombor atom 103.

Kedudukan lawrensium dalam jadual berkala
Kedudukan lawrensium dalam jadual berkala