Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lembaga Pelabuhan Bintulu ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan pembinaan Pelabuhan Bintulu. Setelah Pelabuhan Bintulu di Tanjung Kidurong beroperasi , Lembaga Pelabuhan Bintulu menguruskan hal ehwal pelabuhan khususnya import dan eksport.