Lintas terbang planet

Sebuah lintas terbang planet ialah sejenis perbuatan menghantar sebuah kuar angkasa lepas melewati jasad samawi dekat secukupnya untuk merakam maklumat saintifik. [1]

Lintas terbang kebiasaannya menggunakan bantuan graviti untuk "melastik" kuar angkasa lepas pada perjalanannya ke tujuan utamanya tetapi mereka boleh digunakan untuk cara utama.

Lintas terbang pertama planet lain dengan kapal angkasa yang berfungsi berlaku pada 14 Disember 1962, apabila Mariner 2 dizumkan oleh planet Zuhrah.[2]

Senarai lintas terbang planetSunting

Tarikh Lintas Terbang Tarikh Pelancaran Juruoperasi Kapal Angkasa Butiran Hasil Misi
19 Mei 1961 12 Februari 1961   Venera 1 Lintas terbang Zuhrah yang pertama (hubungan terputus sebelum lintas terbang)[3] Gagal
14 Disember 1962 27 Ogos 1962   Mariner 2 Pertemuan planet bukan bulan pertama yang berjaya dan lintas terbang Zuhrah pertama yang berjaya[4] Berjaya
19 Jun 1963 1 November 1962   Mars 1 Lintas terbang Marikh yang pertama (hubungan terputus)[5] Gagal
19 Julai 1964 2 April 1964   Zond 1 Lintas terbang Zuhrah (hubungan terputus)[6] Gagal
15 Julai 1965 28 November 1964   Mariner 4 Lintas terbang Marikh pertama yang berjaya[7] Berjaya
6 Ogos 1965 30 November 1964   Zond 2 Lintas terbang Marikh (hubungan terputus)[8] Gagal
27 Februari 1966 12 November 1965   Venera 2 Lintas terbang Zuhrah (hubungan terputus)[9] Gagal
19 Oktober 1967 14 Jun 1967   Mariner 5 Lintas terbang Zuhrah[10] Berjaya
31 Julai 1969 25 Februari 1969   Mariner 6 Lintas terbang Marikh[11] Berjaya
5 Ogos 1969 27 Mac 1969   Mariner 7 Lintas terbang Marikh[12] Berjaya
3 Disember 1973 3 Mac 1972   Pioneer 10 Lintas terbang Musytari yang pertama[13] Berjaya
5 Februari 1974 4 November 1973   Mariner 10 Lintas terbang Zuhrah[14] Berjaya
10 Februari 1974 21 Julai 1973   Mars 4 Lintas terbang Marikh (lalai; pengorbit Marikh percubaan)[15] Gagal
9 Mac 1974 9 Ogos 1973   Mars 7 Lintas terbang Marikh (lalai; pendarat Marikh percubaan)[16] Gagal
12 Mac 1974 5 Ogos 1973   Mars 6 Lintas terbang Marikh (lintas terbang berjaya namun pendarat gagal)[17] Gagal
29 Mac 1974 4 November 1973   Mariner 10 Lintas terbang Utarid yang pertama[14] Berjaya
21 September 1974 4 November 1973   Mariner 10 Lintas terbang Utarid[14] Berjaya
3 Disember 1974 5 April 1973   Pioneer 11 Lintas terbang Musytari[18] Berjaya
16 Mac 1975 4 November 1973   Mariner 10 Lintas terbang Utarid[14] Berjaya
19 Disember 1978 14 September 1978   Venera 12 Lintas terbang dan pendarat Zuhrah[19] Berjaya
25 Disember 1978 9 September 1978   Venera 11 Lintas terbang dan pendarat Zuhrah[20] Berjaya
5 Mac 1979 5 September 1977   Voyager 1 Lintas terbang Musytari[21] Berjaya
9 Julai 1979 20 Ogos 1977   Voyager 2 Lintas terbang Musytari[22] Berjaya
1 September 1979 5 April 1973   Pioneer 11 Lintas terbang Zuhal yang pertama[18] Berjaya
12 November 1980 5 September 1977   Voyager 1 Lintas terbang Zuhal[21] Berjaya
25 Ogos 1981 20 Ogos 1977   Voyager 2 Lintas terbang Zuhal[22] Berjaya
1 Mac 1982 30 Oktober 1981   Venera 13 Lintas terbang dan pendarat Zuhrah[23] Berjaya
5 Mac 1982 4 November 1981   Venera 14 Lintas terbang dan pendarat Zuhrah[24] Berjaya
11 Jun 1985 15 Disember 1984   Vega 1 Lintas terbang, pendarat dan belon pertama Zuhrah[25] Berjaya
15 Jun 1985 21 Disember 1984   Vega 2 Lintas terbang, pendarat dan belon Zuhrah[26] Berjaya
24 Januari 1986 20 Ogos 1977   Voyager 2 Lintas terbang Uranus yang pertama dan satu-satunya[22] Berjaya
25 Ogos 1989 20 Ogos 1977   Voyager 2 Lintas terbang Neptun yang pertama dan satu-satunya[22] Berjaya
10 Februari 1990 13 Oktober 1989   Galileo Lintas terbang Zuhrah, bantuan graviti pertama daripada tiga bantuan graviti ke Musytari[27] Berjaya
2 Julai 1990 2 Julai 1985   Giotto Lintas terbang Bumi pertama, bantuan graviti untuk misi terlanjut ke 26P/Grigg–Skjellerup[28] Berjaya
8 Oktober 1990 13 Oktober 1989   Galileo Lintas terbang Bumi, bantuan graviti kedua daripada tiga bantuan graviti ke Musytari[27] Berjaya
8 Januari 1992 7 Januari 1985   Sakigake Lintas terbang Bumi[29] Berjaya
8 Februari 1992 6 Oktober 1990    Ulysses Lintas terbang Musytari, bantuan graviti perubahan kecondongan bagi misi suria[30] Berjaya
8 Disember 1992 13 Oktober 1989   Galileo Lintas terbang Bumi, bantuan graviti yang terakhir daripada tiga bantuan graviti ke Musytari[27] Berjaya
24 Ogos 1993 25 September 1992   Mars Observer Lintas terbang Marikh (lalai; pengorbit Marikh percubaan)[31] Gagal
23 Januari 1998 17 Februari 1996   NEAR Shoemaker Lintas terbang Bumi, bantuan graviti ke 433 Eros[32] Berjaya
26 April 1998 15 Oktober 1997    Cassini–Huygens Lintas terbang Zuhrah, bantuan graviti yang pertama daripada empat bantuan graviti ke Zuhal[33] Berjaya
24 Jun 1999 15 Oktober 1997    Cassini–Huygens Lintas terbang Zuhrah, bantuan graviti yang kedua daripada empat bantuan graviti ke Zuhal[34] Berjaya
18 Ogos 1999 15 Oktober 1997    Cassini–Huygens Lintas terbang Bumi, bantuan graviti yang ketiga daripada empat bantuan graviti ke Zuhal[35] Berjaya
30 Disember 2000 15 Oktober 1997    Cassini–Huygens Lintas terbang Musytari, bantuan graviti yang terakhir daripada empat bantuan graviti ke Zuhal[36] Berjaya
15 Januari 2001 27 Februari 1999   Stardust Earth flyby, gravity assist to 81P/Wild[37] Berjaya
21 April 2002 4 Julai 1998   Nozomi Lintas terbang Bumi, bantuan graviti yang pertama daripada dua bantuan graviti ke Marikh[38] Berjaya
19 Jun 2003 4 Julai 1998   Nozomi Lintas terbang Bumi, bantuan graviti terakhir daripada dua bantuan graviti ke Marikh[38] Berjaya
14 Disember 2003 4 Julai 1998   Nozomi Lintas terbang Marikh (lalai; pengorbit Marikh yang dirancang)[38] Gagal
19 Mei 2004 9 Mei 2003   Hayabusa Lintas terbang Bumi, bantuan graviti ke 25143 Itokawa[39] Berjaya
4 Mac 2005 2 Mac 2004   Rosetta Lintas terbang Bumi, bantuan graviti pertama daripada empat bantuan graviti ke 67P/Churyumov–Gerasimenko[40] Berjaya
2 Ogos 2005 3 Ogos 2004   MESSENGER Lintas terbang Bumi, bantuan graviti yang pertama ke Utarid[41] Berjaya
15 Januari 2006 27 Februari 1999   Stardust Lintas terbang Bumi dan masuk semula kapsul kembali sampel[37] Berjaya
24 Oktober 2006 3 Ogos 2004   MESSENGER Lintas terbang Zuhrah, bantuan graviti yang kedua ke Utarid[41] Berjaya
25 Februari 2007 2 Mac 2004   Rosetta Lintas terbang Marikh, bantuan graviti kedua daripada empat bantuan graviti ke 67P/Churyumov–Gerasimenko[40] Berjaya
28 Februari 2007 19 Januari 2006   New Horizons Lintas terbang Musytari, bantuan graviti ke sistem Pluto/Charon Berjaya
5 Jun 2007 3 Ogos 2004   MESSENGER Lintas terbang Zuhrah, bantuan graviti ketiga ke Utarid. Juga menggambarkan sifat atmosfera planet.[41] Berjaya
13 November 2007 2 Mac 2004   Rosetta Lintas terbang Bumi, tiga daripada empat bantuan graviti ke 67P/Churyumov–Gerasimenko[40] Berjaya
31 Disember 2007 12 Januari 2005   Deep Impact (EPOXI) Lintas terbang Bumi[42] Berjaya
14 Januari 2008 3 Ogos 2004   MESSENGER Lintas terbang Utarid, bantuan graviti keempat sebelum suntikan orbit dan misi utama[41] Berjaya
6 Oktober 2008 3 Ogos 2004   MESSENGER Lintas terbang Utarid, bantuan graviti kelima sebelum suntikan orbit dan misi utama[41] Berjaya
29 Disember 2008 12 Januari 2005   Deep Impact (EPOXI) Lintas terbang Bumi[42] Berjaya
14 Januari 2009 27 Februari 1999   Stardust Lintas terbang Bumi, bantuan grraviti ke 9P/Tempel[37] Berjaya
18 Februari 2009 27 September 2007   Dawn Lintas terbang Marikh, bantuan graviti ke 4 Vesta[43] Berjaya
29 Jun 2009 12 Januari 2005   Deep Impact (EPOXI) Lintas terbang Bumi (jauh)[44] Berjaya
29 September 2009 3 Ogos 2004   MESSENGER Lintas terbang Utarid, bantuan graviti yang keenam dan terakhir sebelum suntikan orbit dan misi utama[41] Berjaya
13 November 2009 2 Mac 2004   Rosetta Lintas terbang Bumi, empat bantuan graviti yang terakhir daripada empat bantuan graviti ke 67P/Churyumov–Gerasimenko[40] Berjaya
28 Disember 2009 12 Januari 2005   Deep Impact (EPOXI) Lintas terbang Bumi (jauh)[44] Berjaya
27 Jun 2010 12 Januari 2005   Deep Impact (EPOXI) Lintas terbang Bumi[42] Berjaya
6 Disember 2010 20 Mei 2010   Akatsuki Lintas terbang Zuhrah (lalai; pengorbit Zuhrah yang dirancang; kemudian dimasukkan ke dalam orbit)[45] Gagal
8 Disember 2010 20 Mei 2010   IKAROS Lintas terbang Zuhrah, kuar ialah pendemonstrasi teknologi yang dilancarkan dengan Akatsuki[46] Berjaya
9 Oktober 2013 5 Ogos 2011   Juno Lintas terbang Bumi, bantuan graviti ke Musytari[47] Berjaya
14 Julai 2015 19 Januari 2006   New Horizons Lintas terbang Pluto/Charon yang pertama dan satu-satunya[48] Berjaya
3 Disember 2015 3 Disember 2014   Hayabusa 2 Lintas terbang Bumi, bantuan graviti ke 162173 Ryugu[49] Berjaya

GaleriSunting

 
Lintas terbang Galileo bercirikan kedua-dua bantuan graviti tulen dan uji kaji saintifik

Lihat jugaSunting

RujukanSunting

 1. ^ "Flyby | Define Flyby at Dictionary.com" [Flyby | Takrifkan Flyby di Dictionary.com] (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-07-15.
 2. ^ "First Planetary Flyby Occurred 50 Years Ago Today" [Lintas Terbang Planet Yang Pertama Berlaku 50 Tahun Yang Lalu Pada Hari Ini] (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-07-15.
 3. ^ "Venera 1". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 4. ^ "Mariner 2". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 5. ^ "Mars 1". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 6. ^ "Zond 1". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 7. ^ "Mariner 4". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 8. ^ "Zond 2". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 9. ^ "Venera 2". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 10. ^ "Mariner 5". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 11. ^ "Mariner 6". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 12. ^ "Mariner 7". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 13. ^ "Pioneer 10". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 14. ^ a b c d "Mariner 10". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 15. ^ "Mars 4". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 16. ^ "Mars 7". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 17. ^ "Mars 6". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 18. ^ a b "Pioneer 11". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 19. ^ "Venera 12". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 20. ^ "Venera 11". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 21. ^ a b "Voyager 1". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 22. ^ a b c d "Voyager 2". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 23. ^ "Venera 13". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 24. ^ "Venera 14". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 25. ^ "Vega 1". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 26. ^ "Vega 2". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 27. ^ a b c "Galileo - In Depth | Missions - NASA Solar System Exploration" [Galileo - Misi-misi | Dengan Mendalam - Penjelajahan Sistem Suria NASA]. NASA Solar System Exploration (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 28. ^ "Giotto". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 29. ^ "Sakigake". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 30. ^ "Ulysses - In Depth | Missions - NASA Solar System Exploration" [Ulysses - Misi-misi | Dengan Mendalam - Penjelajahan Sistem Suria NASA]. Penjelajahan Sistem Suria NASA (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 31. ^ "Mars Observer". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 32. ^ "NEAR Shoemaker". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 33. ^ "Cassini Completes First Venus Flyby" [Cassini Selesai Lintas Terbang Zuhrah Pertama]. Misi Solstis Cassini (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 34. ^ "Cassini Completes Second Venus Flyby" [Cassini Selesai Lintas Terbang Zuhrah Kedua]. Misi Solstis (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 35. ^ "Cassini Completes Earth Flyby" [Cassini Selesai Lintas Terbang Bumi]. Misi Solstis Cassini (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 36. ^ "Cassini celebrates 10 years since Jupiter encounter" [Cassini merai 10 tahun sejak pertemuan Musytari]. phys.org (dalam bahasa Inggeris). Science X network. Dicapai pada 2015-12-23.
 37. ^ a b c "Stardust/NExT". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 38. ^ a b c "Nozomi". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 39. ^ "Hayabusa". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 40. ^ a b c d "Rosetta". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 41. ^ a b c d e f "MESSENGER". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 42. ^ a b c "Deep Impact/EPOXI". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 43. ^ "Dawn". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 44. ^ a b "NASA - EPOXI Mission - Mission" [NASA - Misi EPOXI - Misi]. epoxi.umd.edu (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 45. ^ "Akatsuki". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 46. ^ "IKAROS". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2016-01-05.
 47. ^ "Juno". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 48. ^ "New Horizons Pluto Kuiper Belt Flyby" [Lintas Terbang Lingkaran Kuiper Pluto New Horizons]. nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.
 49. ^ "Hayabusa 2". nssdc.gsfc.nasa.gov (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2015-12-23.