Lukisan teknik

Alatan melukis geometri

Lukisan teknik ialah suatu cara untuk menghasilkan "pelan susun atur" yang menggambarkan dengan tepat sesuatu objek teknikal kejuruteraan, dari sudut mekanikal, awam, struktur, eletrikal, eletronik, seni bina dan sebagainya. Lukisan kejuruteraan adalah cara terbaik untuk berkomunikasi di kalangan mereka yang terlibat dengan bidang kejuruteraan. iaitu menjadi bahasa piawai para jurutera dan teknologis. Dibangunkan daripada keperluan untuk membezakan lukisan kejuruteraan dengan lukisan seni ekspresi visual yang kerap mementingkan estetika dan tafsiran subjektif. Lukisan teknikal penting untuk menyampaikan idea dengan berkesan. Iaitu dengan menggunakan simbol, perspektif (sudut pandang), unit pengukuran, sistem notasi, gaya visual, dan susun atur halaman. Dengan itu, membentuk bahasa visual khusus, seterusnya membantu memastikan lukisan itu mudah difahami. Kebanyakan simbol dan prinsip lukisan teknikal dikodkan dalam piawaian antarabangsa yang dipanggil ISO 128.

Lakaran mesin terbang Leonardo da Vinci.
Lukisan pemasangan 2-matra (2D)
Lukisan terperinci atau lukisan komponen

Jenis sunting

 
Lukisan pemasangan terurai 3-matra (3D) yang dilukis dengan sistem CADD

Lukisan teknik ialah satu dokumen, dalam bentuk bergambar dan sedikit nota yang mengandungi semua maklumat penting bagi tujuan pembuatan atau pengilangan; iaitu mungkin mengandungi satu komponen tunggal, sebahagian dari kumpulan binaan atau satu barangan lengkap yang menunjukkan keseluruhan komponen. Secara dasarnya lukisan komponen tunggal dikenali sebagai "Lukisan Terperinci", "Lukisan Butir" atau "Lukisan Kerja". Manakala lukisan berbilang komponen, terhimpun sebagai satu barangan lengkap dipanggil "Lukisan Pemasangan" atau "Lukisan Mesin".

  1. Lukisan mesin; Lebih kerap dipanggil sebagai lukisan pemasangan. Bertujuan untuk menujukkan semua komponen mesin dipasang pada kedudukan sebenarnya, iaitu merupakan lukisan lengkap sesuatu mesin yang bakal wujud dalam praktik. Lukisan yang terdapat dalam berbagai bentuk ini bergantung kepada tujuan penggunaannya. Seperti lukisan pemasangan terurai (Exploded Assembly Drawing) dikhaskan untuk digunakan oleh para penyelenggara. Boleh dalam bentuk pemasangan penuh atau pemasangan separa, dari keseluruhan bahagian yang wujud. Contohnya pemasangan unit penghantaran kuasa kereta, merupakan sebahagian dari keseluruhan bahagian kereta. Malah untuk sistem yang kompleks, mungkin terdapat keratan dan perincian untuk pemaparan yang lebih jelas. Apapun tujuan asal lukisan mesin adalah untuk memudahkan pemasangan alatan yang direka dan untuk memudahkan proses analisa semasa alatan sedang direkabentuk. Kemudian dari itu barulah untuk tujuan pembentangan, kateloge, buku manual dan sebagainya.
  2. Lukisan kerja; Iaitu lukisan yang menerangkan dengan terperinci bagaimana sesuatu komponen itu harus dihasilkan dan apakah yang patut dicapai oleh sesuatu pengeluaran. Lukisan ini termasuklah Lukisan Terperinci, Lukisan Butir, Lukisan Bahagian-bahagian dan Lukisan Pembuatan. Lukisan ini juga menunjukkan sifat akhir sesuatu komponen, iaitu perincian dalam bentuk yang memperjelas proses pembuatan sesuatu komponen barangan. Lukisan ini juga mengandungi semua fakta penting berkaitan komponen berkenaan seperti, bilangan komponen per barangan, jenis bahan yang digunakan, nama penciptanya, penyudahan permukaan, keriteria geometri, had padanan, dimensi, proses khas dan sebagainya. Fakta berkenaan dicatatkan pada blok tajuk atau berhampiran komponen berkaitan. Selalunya dilukis dalam bentuk satu komponen satu helaian kertas dalam sekala penuh. Namun boleh juga dilukis dalam beberapa komponen dalam satu helaian kertas, dan menggunakan skala tertentu, tetapi bila keadaan ini berlaku lukisan ini akan dipanggil “Lukisan Produk”. Lukisan sekala penuh adalah lebih digalakkan, untuk tujuan perbandingan, penganalisaan dan pemeriksaan; dan
  3. Lukisan Geometri; keadah-keadah untuk menghasil dan menjana lukisan kejuruteraan dengan tepat dan betul dipanggil "Lukisan Geometri". Iaitu, penggunaan gabungan beberapa teknik, dalam menjelmakan objek yang hendak digambarkan. Contohnyan teknik membahagi dua sudut, teknik melukis segienam dan sebagainya.

Orang-orang yang mempraktikkan ini dikenali sebagai pelukis plan. Sebelum komputer berkembang pesat kebanyakan lukisan kejuruteraan dilukis secara insani (Manual). Dewasa ini tugas melukis dipermudahkan dengan kewujudan sistem Rekabentuk Terbantu Komputer. Namun sama ada sesuatu lukisan itu dilukis secara insani atau dengan bantuan komputer, lukisan berkenaan hendaklah mempunyai ciri kebolehhasilan semula yang baik, serta mematuhi spesifikasi lukisan dan piawaian lukisan kejuruteraan tertentu yang telah ditetapkan.

Lukisan dan sebutan pada mereka menyampaikan idea-idea pemaju dengan cara yang sama seperti teks - pemikiran dalam karya, hanya mengikut peraturan dan lebih tepat. Lukisan produk logam tidak boleh dibaca dengan cara yang berbeza, mereka mesti tahu cara membaca dan memahami, sama seperti semua orang yang mengambil bahagian dalam pembuatan produk mengikut lukisan, pembaikan peralatan, dan operasinya.

Lukisan produk ialah perwakilan grafiknya, dibuat pada skala tertentu, menunjukkan dimensi dan keadaan teknikal yang dinyatakan secara bersyarat, pematuhannya mesti dipastikan semasa pembuatan produk. Lukisan dijalankan mengikut peraturan seragam yang ditetapkan dalam GOST Sistem Bersepadu untuk Dokumentasi Reka Bentuk (ESKD).

Bahagian - produk yang diperbuat daripada bahan dengan nama dan jenama yang sama, tanpa menggunakan operasi pemasangan. Contohnya: aci, sesendal, badan tuang, lengan getah (tidak bertetulang). Bahagian juga termasuk produk yang telah disalut (pelindung atau hiasan), atau dibuat menggunakan kimpalan tempatan, pematerian, pelekat. Contohnya: badan yang dibuat dengan tuangan logam, ditutup dengan primer; kacang keluli bersalut zink; kotak yang dibuat dengan mengimpal daripada satu kepingan logam, dsb. Mengikut tujuan, bahagiannya adalah pengikat: nat, mesin basuh, bolt, skru, skru, paku, rivet: transmisi: aci, kunci, takal, tali pinggang, gegancu, gear, dll. Bahagian dibahagikan kepada bahagian mudah: nat, kunci dan bahagian kompleks: aci engkol, perumah gear, katil mesin.

Unit pemasangan ialah produk yang terdiri daripada dua atau lebih bahagian komponen yang disambungkan di kilang pembuatan melalui operasi pemasangan (mencantum, menskru, mengimpal, memateri, memukau, menyala, melekat, bercantum dengan staple logam, dsb.). Contohnya: alat mesin, penghantar, senduk tuangan, motor gear, badan yang dikimpal, dsb.

Skala sunting

Selaras dengan piawaian, objek reka bentuk dalam lukisan boleh dibuat dalam saiz penuh, dikurangkan atau diperbesarkan. Nisbah dimensi linear objek dalam lukisan kepada saiz sebenar dipanggil skala. Di Rusia, ini ialah GOST 2.302-68 Sistem Bersepadu untuk Dokumentasi Reka Bentuk (ESKD). Skala [10] Menurut GOST ini, skala berikut harus digunakan dalam reka bentuk:

Skala pengurangan 1: 2; 1: 2.5; 1: 4; 1: 5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1: 100; 1: 200; 1: 400; 1: 500; 1: 800; 1: 1000

Nilai semula jadi 1: 1

Skala pembesaran 2: 1; 2.5: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; 40: 1; 50: 1; 100: 1.

Apabila mereka bentuk pelan induk untuk objek besar, ia dibenarkan menggunakan skala 1: 2000; 1: 5000; 1: 10000; 1: 20,000; 1: 25000; 1: 50,000.

Baca lebih lanjut dalam teks standard.

Pengelasan lukisan sunting

Mengikut industri: lukisan teknikal, lukisan pembinaan.

Sebaliknya, lukisan teknikal dan pembinaan boleh dibahagikan mengikut tujuan. Teknikal: lukisan pemasangan, lukisan dimensi, lukisan pemasangan, lukisan pembungkusan, dsb. mengikut GOST 2.102-68.

Pembinaan: penyelesaian seni bina, pelan induk, penyejukan, dalaman, dsb.

Dengan kaedah reka bentuk: mula-mula membina 3D, kemudian lukisan dan sebaliknya.

Sejarah Lukisan Teknik sunting

Dari Zaman Pertengahan Hingga Abad ke-18

Permulaan lukisan teknik dikatakan bermula sebelum Abad Pertengahan. Sebagai contoh, pelan monastik St. Gallen atau lukisan Villard de Honnecourt.

Perwakilan awal kotak gear menggunakan lukisan teknik boleh dilihat dalam lukisan sistem pam Al-Jazari, yang berasaskan kuasa hidro yang berputar berdasarkan prinsip pendulum berskala dua. Lakaran teknik zaman pertengahan lain yang berkaitan dengan pembinaan jentera telah diserlahkan antara lain, oleh Guido da Vigevano, yang mengambarkan sistem engkol dan kapal selam.

Satu penemuan penting bagi lukisan teknikal ialah pandangan perspektif pusat yang dikaitkan dengan Filippo Brunelleschi sekitar 1420. Albrecht Dürer memperkenalkan persembahan bentuk pembentangan melalui pembentangan. Pada abad ke-15 AD. Taccola memperkenal pelbagai peranti teknikal. Lukisan teknik telah disempurnakan lagi oleh Leonardo da Vinci, antara lain dengan keadah menyampaikan maklumat mesin dan bahagian mesin secara realistik, malah dia juga menambah unsur-unsur pada lukisannya untuk pemahaman yang lebih baik.

Lukisan Teknik Pada Abad ke-19

Bukti lanjut pembangunan lukisan teknikal boleh dilihat pada awal proses “paten” di abad ke-19. Selama berabad-abad, disiplin lukisan teknikal telah berkembang menjadi teknologi moden. Dalam lukisan teknik klasik pada papan lukisan, dilanjutkan lagi kepada penggunaan pelbagai alat lukisan seperti jangka-lukis, pensil, pemadam, pemadam serat kaca, pencontoh huruf dan pembaris lengkung, serta pena dakwat.

Lukisan Teknik Pada Abad ke-20

Sehingga sekitar tahun 1910, hampir secara eksklusif lukisan teknik dilaksanakan menggunakan pensil atau dakwat pada medium “kertas surih” (tracing paper). Ia diregangkan dengan “paku tekan” (drawing pin) atau pita perekat pada papan melukis atau mesin melukis. Dengan pengenalan teknik penyalinan yang lebih moden seperti “cetakkan biru” (blueprint), kertas transparensi dan filem mikro.

Lukisan Teknik Dengan Kehadiran Lukisan Teknikal Terbantu Computer (CADD)

Dari pertengahan tahun 1960-an dunia mula beralih kepada sistem komputer, aturcara CAD dan “pemplot” (plotter). Pada mulanya, aturcara untuk menghasilkan lukisan 2D telah dibangunkan, dan awalnya hanya membenarkan perwakilan sudut pandangan 2D yang berbeza. Juga, dulunya menggunakan kertas atau dakwat sebagai medium penyimpanan telah digantikan oleh “penyimpanan digital” (digital storage).

Awalnya, metodologi rekabentuk lukisan digital sangat serupa dengan yang ada di papan lukisan. Tetapi lukisan dalam bentuk digital boleh disunting dan dihasilkan semula dengan lebih cepat. Bahagian-bahagian lukisan telah dibuat dan disimpan secara digital dengan lebih mudah dikembangkan dengan menggunakan kaedah potong, salinan dan tampal (cut, paste and copy). Dengan itu, keseluruhan lukisan kini lebih mudah dijana semula dalam komputer. Sejak itu, lukisan teknikal moden lebih banyak dilakukan di hadapan monitor komputer.

Pada pertengahan 1980-an, Lukisan teknikal mula berubah secara beransur-ansur menjadikan aturcara visualisasi 3 matra (3D). Tiada lukisan dibuat dalam pengertian klasik, tetapi objek dapat dimodelkan ke model 3D dan dipaparkan secara digital. Aturcara CAD hari ini benar-benar boleh menghasilkan pandangan di mana-mana sudut dan unjuran daripada model 3D ini dan mengubahnya menjadi lukisan teknikal digital 2D. Walaupun kaedah baru ini telah digunakan secara konsisten, kaedah manual masih perlu diajar sebagai asas penguasaan melukis secara digital.

Penghasilan Lukisan sunting

Lakaran sunting

Lakaran adalah lukisan bebas, lebih tepatnya lukisan dengan menggunakan medium asas (contohnya kertas) dan alat asas (contohnya pen), kebiasannya tidak digunakan sebagai hasil kerja muktamat. Tetapi kerapkali dihimpunkan sebagai satu rekod dan kronologi penjanaan idea yang dipanggil "folio". Secara umum, lakaran adalah cara cepat untuk merekodkan idea untuk kegunaan kemudian. Lakaran "Rekabentuk Produk Industri" (Industrial Product Design) terutama berfungsi sebagai cara untuk mencuba idea-idea yang berbeza iaitu membentuk beberapa komposisi berbeza sebelum ke arah idea yang mutahir, terutama ketika kerja produk akhir mahal dan memakan waktu untuk direalisasikan.

Lakaran seni bina, misalnya, adalah sejenis gambar rajah. Lirik ini, seperti metafora, digunakan oleh arkitek sebagai sarana komunikasi dalam membantu kolaborasi reka bentuk. Alat ini membantu arkitek kepada sifat-sifat abstrak penyelesaian reka bentuk sementara hipotesisis dan merumuskan pola kompleks mereka, dengan ini melancarkann proses reka bentuk.

Bantuan Alatan Tradisional sunting

Tatacara melukis (mendraf) asas adalah meletakkan sekeping kertas (atau bahan lain) pada permukaan halus dengan sisinya selari dan berserenjang dengan sisi tepi dan sesi atas papan lukisan. Pembaris gelongsor yang dikenali sebagai "Pembaris-T" (T-Square) kemudian diletakkan di salah satu sisi, yang membolehkan ia meluncur di sisi meja, dan di atas permukaan kertas.

"Barisan selari" dengan mudah boleh dilukis secara menggerakkan "Pembaris-T" dan menjalankan pensil atau pena teknikal di sepanjang tepi "Pembaris-T". "Pembaris-T" digunakan untuk memegang peranti lain seperti menetapkan "pembaris segi tiga" (set squares or triangles). Dalam kes ini, pelukis pelan meletakkan satu atau lebih segi tiga sudut yang dikenali pada "Pembaris-T" yang terletak pada sudut tepat ke tepi meja-dan kemudian boleh menggambar garis pada sudut yang dipilih kepada orang lain pada halaman. Meja melukis moden (drafting machine) hadir dilengkapi dengan mesin penggubalan yang disokong pada kedua-dua belah meja untuk meluncur ke atas sekeping kertas yang besar. Kerana ia ditetapkan dikedua-dua belah sisi, garisan-garisan yang dilampirkan di sepanjang tepi dijamin selari.

Di samping itu, pelukis pelan menggunakan beberapa alat lukisan teknikal untuk melukis lengkung dan bulatan. Di antara yang paling penting adalah "Jangka-lukis" dan "Jangka-bahagi" (compasses), yang digunakan untuk lengkuk mudah dan bulatan. Alatan lain untuk melukis lengkungan adalah "Pembaris Perancis" (France Curve) yang satu set pembaris yang mempunyai lengkuk-lengkuk khusus padanya dan "Pembaris Liut" (Spline or Flexible curve) yang merupakan adalah logam (timah hitam) bersalut bersalut getah yang boleh dibengkokkan secara insani kepada ke lengkuk tertentu.

"Templat Melukis" atau "Pencontoh" membantu pelukis pelan membuat objek berulang dalam lukisan tanpa perlu membina objek dari awal. Ini amat berguna apabila simbol biasa perlu dilukis; iaitu dalam konteks "seni pementasan" (stagecraft), seorang pereka pencahayaan akan menarik dari perpustakaan standard USITT simbol pencahayaan lampu untuk menunjukkan kedudukan perlawanan biasa di pelbagai posisi. Template dijual secara komersil oleh beberapa vendor, biasanya disesuaikan dengan tugas tertentu. Pencontoh khusus juga boleh dibina oleh pelukis plan bagi pencontoh yang tidak terdapat secara komersial.

Sebagai tambahan kepada penguasaan melukis garis, lengkuk dan bulatan ke sekeping kertas dengan perincian objek fisikal penghasilan lukisan memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang geometri, trigonometri dan pembahagian ruang. Malah dalam kebanyakan kes mentuntut ketepatan dan kejituan yang tinggi. Sama ada melukis dilakukan oleh seorang jurutera projek, arkitek, atau kakitangan bengkel, biasanya menyelesaikan tugas itu sentiasa memerlukan darjah ketepatan, kejituan dan kepekaan yang sama tahap.

Bantuan Sistem CAD sunting

Hari ini, mekanik penghasilan lukisan kejuruteraan hampir keseluruhannya telah diautomatikkan dan dipercepat melalui penggunaan sistem "Reka-Bentuk Terbantuan Komputer" (CAD) atau "Melukis Terbantu Komputer" (CADD). Terdapat dua jenis sistem CAD yang digunakan untuk pengeluaran lukisan teknikal, iaitu secara "dua matra" (2D) dan "tiga dimensi" (3D). Lebih teknikalnya platform pengaturcaraan berasaskan wayar, permukaan dan padu (wire, surface and solid).

Sistem CAD 2D seperti Autodesk AutoCAD menggantikan disiplin melukisan atas kertas. Garis, lingkaran, lengkok, dan lengkung diaturcara dalam perisian. Ia adalah kemahiran lukisan teknikal pengguna untuk menghasilkan lukisan. Terdapat banyak skop kesilapan dalam lukisan apabila menghasilkan unjuran ortografi sudut pertama dan ketiga, unjuran tambahan dan keratan rentas. Sistem CAD 2D hanyalah papan lukisan elektronik. Kekuatannya yang paling besar ke atas lukisan teknikal kertas adalah dalam membuat semakan. Manakala dalam lukisan teknik lukisan tangan konvensional, jika terdapat kesilapan atau pengubahsuaian diperlukan, lukisan baru mesti dibuat dari awal, sistem CAD 2D membolehkan salinan asal diubahsuai, menjimatkan masa yang banyak. Sistem CAD 2D boleh digunakan untuk membuat rancangan untuk projek besar seperti bangunan dan pesawat tetapi tidak menyediakan cara untuk memeriksa pelbagai komponen yang sesuai bersama.

Sistem CAD 3D (seperti CATIA, Autodesk Inventor, atau SolidWorks) pertama menghasilkan geometri bahagian; lukisan teknikal datang dari pandangan pengguna yang jelas tentang geometri itu. Sebarang pandangan ortografi, yang diunjurkan atau dipotong dibentuk oleh perisian. Tiada skop kesilapan dalam pengeluaran pandangan ini. Skop utama kesilapan datang dalam menetapkan parameter unjuran sudut pertama atau ketiga dan memaparkan simbol yang relevan pada lukisan teknikal. CAD 3D membolehkan bahagian individu dipasang bersama untuk mewakili produk akhir. Bangunan, pesawat, kapal, dan kereta dimodelkan, dipasang, dan diperiksa di CAD 3D sebelum lukisan kerja dikeluarkan untuk pembuatan.

Kedua-dua sistem CAD 2D dan 3D boleh digunakan untuk menghasilkan lukisan teknikal untuk sebarang disiplin. Pelbagai disiplin (elektrik, elektronik, pneumatik, hidraulik, dan lain-lain) mempunyai simbol yang dikenali sebagai industri untuk mewakili komponen yang sama. BS dan ISO menghasilkan piawaian untuk menunjukkan amalan yang disyorkan tetapi terpulang kepada individu untuk menghasilkan lukisan. Tidak ada standard muktamad untuk susun atur atau gaya. Satu-satunya piawai merentasi bengkel kejuruteraan adalah dalam penciptaan unjuran ortografi dan pandangan seksyen rentas.

Lukisan boleh mewakili dua matra (2D) dan tiga matra (3D), walaupun perwakilan itu sendiri sentiasa dibuat dalam 2D ​​(contoh model Senibina). Lukisan adalah komunikasi integral dari lukisan teknik atau kejuruteraan dan adalah sub-disiplin seni industri yang mendasari semua yang terlibat dalam usaha teknikal.

bagi mewakili objek yang kompleks, model 3D dalam lukisan 2D, model boleh dihuraikan dengan sekurang-kurangnya satu pandangan ditambah nota ketebalan bahan, 2, 3 atau banyak pandangan dan keratan bahagian untuk menunjukkan semua ciri objek.

Lapangan Penggunaan sunting

Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan sunting

Engineering (Kejuruteraan) mempunyai pengertian yang sangat luas. Ia berasal dari istilah Latin, yang bermaksud "untuk mencipta" atau "untuk mewujudkan". Manakala bidang mekanikal boleh terangkum didalamnya, pembuatan, pengilangan, perkapalan, pesawat dan sebagainya.

Dalam konteks, lukisan kejuruteraan ia adalah berkaitan dengan barangan kejuruteraan mekanikal, seperti bahagian-bahagian dan peralatan yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk dengan tepat dan jelas memperjelas semua ciri-ciri geometri sesuatu produk atau komponen. Matlamat akhir lukisan kejuruteraan mekanikal adalah untuk menyampaikan semua maklumat yang diperlukan yang akan membolehkan barangan dikilang atau dihasilkan.

Kejuruteraan Awam dan Benaan Bangunan sunting

Untuk merancang pengubahsuaian atau membangunan benaan baru (rumah, jambatan dan jalan adalah benaan), jurutera dan arkitek ini mengambil ukuran, di mana kemudiannya beliau akan memasukkan maklumat berkenaan ke dalam perisian Rekabentuk Terbantuan Komputer (CAD). Seni dan reka bentuk yang terlibat di dalam membuat bangunan dikenali sebagai "seni bina" (architecture). Untuk menyampaikan semua aspek maklumat reka bentuk, lukisan terperinci digunakan. Dalam bidang ini, istilah "pelan lantai" sering digunakan untuk merujuk pada pandangan penuh benaan yang dilihat dari 3' (≈91 cm) di atas lantai siap untuk menunjukkan lokasi pintu, tingkap, tangga, dan sebagainya.

Kejuruteraan Eletrik dan Eletronik sunting

Kejuruteraan elektrik adalah disiplin kejuruteraan profesional yang umumnya berkaitan dengan kajian dan penggunaan elektrik, elektronik, dan elektromagnatik. Bidang ini mula menjadi bidang pekerjaan pada separuh akhir abad ke-19, selepas pengkomersialan telegraf elektrik, telefon, dan pengagihan kuasa elektrik. Selepas itu, bidang penyiaran dan media rakaman menjadikan elektronik sebahagian daripada kehidupan harian mereka. Penciptaan transistor, dan kemudian litar bersepadu, menurunkan kos elektronik ke titik yang boleh digunakan dalam hampir semua objek isi rumah.

Alat Lukisan Teknik sunting

Alat lukisan teknikal termasuk dan tidak terhad kepada: pen, pembaris, jangka-lukis, jangka-bahagi, jangka-sudut dan kemudahan melukis. Peralatan mendraf lukisan boleh digunakan untuk mengambil ukuran dan membentang susun atur lukisan, atau untuk meningkatkan konsistensi dan mempercepat penciptaan unsur-unsur lukisan piawai. Alat-alat yang digunakan untuk lukisan teknik secara insani telah digantikan dengan kemunculanan komputer peribadi dan perisian Draughting dan Reka Bentuk Trebantu Komputer (CADD).

Sejarah sunting

Orang Mesir purba dikenali telah menggunakan pembaris sudut kayu. Orang Nuragic kuno di Sardinia menggunakan jangkalukis yang terbuat dari gangsa. Sejarah Yunani kuno, bukti telah menunjukkan penggunaan stylus, pahat, pembaris skala dan pembaris segitiga logam. Penggalian di Pompeii telah menemui set alatan gangsa yang digunakan oleh orang Rom, yang mengandungi pembaris segi tiga, jangkalukis dan pembaris yang digunakan dengan pen.

Walaupun pelbagai bentuk stylus telah dibangunkan pada zaman purba dan masih digunakan pada abad ke-18, "pen bulu burung" (quills) umumnya digunakan sebagai alat lukisan utama. Stylus turut digunakan dalam bentuk pensil gading atau arang hitam.

Jangkasudut (Protractors) telah digunakan untuk mengukur dan melukis sudut dan lengkuk bulatan dengan tepat sejak abad ke-13, walaupun matematik dan sains menuntut instrumen lukisan lebih terperinci. Pembaris sudut boleh-laras telah dibangunkan pada abad ke-17, namun versi skru terlaras tiada sehingga tahun 1920-an.

Pada abad ke-17, stylus yang boleh melukis garis dengan lebar tertentu dipanggil "ruling pen" telah dibangunkan. Stylus mempunyai dua kepingan logam melengkung yang disambungkan dengan skru. Dakwat telah ditebang di antara bilah, di mana ia mengalir secara merata ke seluruh kertas. Model asas dikekalkan untuk masa yang lama, dengan pengubahsuaian kecil, sehingga tahun 1930-an ketika pena teknik Jerman muncul di pasar.

Artis (termasuk Leonardo da Vinci dan Albrecht Dürer, Nicholas Bion dan George Adams) secara umumnya membuat alat lukisan untuk diri mereka sendiri. Industri pengeluaran alat lukisan teknikal bermula pada tahun 1853, apabila orang Inggeris William Stanley (1829-1909) mengasaskan sebuah syarikat perkilangan teknikal di London. Walaupun kebanyakan alat masih dibuat dengan tangan.

Pada tahun 1930-an peralatan yang sedia ada berkembang: alat lukisan dan pena lukisan Rapidograph muncul, meningkatkan kualiti garis, terutama, menghasilkan lebar jalur yang konsisten. Sebagai tambahan kepada stylus Rapidograph, stylus jenis Grafos yang lebih tradisional digunakan untuk waktu yang lama, di mana lebar garis yang berbeza dicapai dengan menukar mata pen (pen nib). Contohnya di Finland Grafos biasanya digunakan sebagai alat penggambaran utama masih pada awal 1970-an.

Peralatan berubah secara radikal pada tahun 1990-an, apabila melukis secara insani hampir sepenuhnya diambil alih oleh sistem Rekabentuk Terbantu Komputer (CAD). Rekabentuk teknik telah berubah dari menghasilkan lukisan mengguna tangan kepada CAD, di mana lukisan tidak lagi "dilukis", tetapi dibina berdasarkan model yang terbena secara maya. Lukisan tidak semestinya perlu dihasilkan dalam bentuk salinan keras, sebaliknya jika masih diperlukan, ia dapat dicetak secara automatik. Walau bagaimanapun, rekabentuk tangan masih diperlukan secara meluas dalam peringkat draf atau pembangunan awal rekabentuk.

Alat Lukisan Tradisional sunting

Merujuk kepada teknik penghasilan lukisan secara insani dan tanpa bantuan komputer.

Pensil Dan Pen sunting

Papan Lukisan Dan Mesin Lukisan sunting

Pembaris: T , Skala dan Segitiga sunting

Jangkasudut sunting

Jangkalukis Dan Jangkabahagi sunting

Lengkuk-France Lengkuk-Liut sunting

Pencontoh sunting

Alat Lukisan Moden sunting

Merujuk kepada teknik penghasilan lukisan dengan bantuan sistem komputer.

Sistem Komputer (Pekakasan) sunting

Sistem komputer (Perisian) sunting

Pencitak dan Pemplot sunting

Medium Atau Bahan Lukisan sunting

Kertas Drafting sunting

Kertas Drafting Tebal sunting

Kertas Surih sunting

Kertas Transparensi sunting

Dakwat sunting

Pelekat (Dekal) sunting

Rujukan sunting

1) Daud, Mohd. Fadzil and Hanafiah, Khairul Anwar (2010) Panduan Asas Lukisan kejuruteraan Edisi Kedua: Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru.

ISBN ISBN 983-52-0381-4

2) Khairul Anwar Hanafiah (2010) Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Edisi Kedua: Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0403-9

3) Abd Samad Hanifn(1990), Lukisan Kejuruteraan Jilid 1; Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 13 9789836218753

4) https://de.wikipedia.org/wiki/Technisches_Zeichnen

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_drawing

Pautan luar sunting

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Press

Dewan Bahasa dan Pustaka

https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_drawing

https://de.wikipedia.org/wiki/Technisches_Zeichnen