Maharaja Maha Dewa I adalah Maharaja Kalaha ke-3. Baginda merupakan putera kepada Maharaja Diraja Putra

Baginda telah dimasyhurkan sebagai Maharaja Kalaha bagi menggantikan ayahandanya dan bersemayam di Kota Bandar

Baginda bersama menteri penggawa hilir telah menambahbaikan Sidin lalu bersemayam di sana setelah siap sepenuhnya

Baginda menyerahkan Kota Bandar kepada adindanya, Maha Sura untuk menjagakannya

Sungai Qilah ditukarkan nama kepada Sungai Babur

Baginda telah mendirikan Kota Aur yang dikelilingi ratusan pokok buluh dan bersemayam di sana

Baginda telah mangkat akibat kegeringan