Mahkamah United Kingdom

United Kingdom tidak mempunyai suatu sistem bidang kuasa yang bersatu, tetapi sistem kehakiman berpisah mengkhidmati England dan Wales, Scotland dan Ireland Utara. Meskipun, dalam bidang undang-undang imigresen, bidang kuasa tertentu Tribunal Asylum dan Imigresen dan Suruhanjaya Rayuan Imigresen Istimewa meliputi keseluruhan United Kingdom; pada employment law, Employment tribunals dan Employment Appeal Tribunal mempunyai bidang kuasa dalam keseluruhan Great Britain (iaitu tidak termasuk di Ireland Utara).

Middlesex Guildhall akan menjadi rumah Mahkamah Persekutuan United Kingdom.

Constitutional Reform Act 2005 mendirikan sebuah Mahkamah Persekutuan United Kingdom untuk mengambil alih fungsi-fungsi kehakiman Dewan Pertuanan dan kes penurunan kuasa dari Jawatankuasa Kehakiman Majlis Privi.[1] Oleh kerana itu, apabila Mahkamah Persekutuan United Kingdom mula bertugas pada 2009, ia akan berkhidmat sebagai mahkamah tertinggi rayuan di England dan Wales dan di Ireland Utara, dan kes sivil di Scotland. Mahkamah Tinggi Keadilan akan kekal jadi mahkamah jalan terakhir di Scotland untuk kes-kes jenayah.

Untuk maklumat selanjutnya pada mahkamah dalam berlainan bidang kuasa United Kingdom sila lihat:

Rujukan sunting

Lihat pula sunting