Majlis Daerah Lenggong

Majlis Daerah Lenggong ialah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang beroperasi di mukim tertentu di bawah daerah Hulu Perak. Daerah Hulu Perak merupakan sebuah daerah yang terbesar di Negeri Perak sehingga terdapat 3 Pihak Berkuasa Tempatan mentadbir di daerah ini.