Manifold Calabi–Yau

Dalam geometri algebra, suatu manifold Calabi-Yau, atau juga disebut ruang Calabi-Yau, ialah sejenis manifold yang mempunyai aplikasi dalam fizik teori, terutamanya teori aditetangsi.

Potongan 2D dari manifestasi kuintik 6D Calabi – Yau.