Masjid Rahmaniah boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-