Masjid Sholihin Surakarta

Masjid Sholihin adalah sebuah masjid di Kota Surakarta. Masjid ini didirikan pada tahun 1954 dan terletak di pojok jalan Gajah Mada dan jalan Raden Mas Said.

Masjid Sholihin Surakarta

Di dalam masjid ini terdapat sebuah batu bersurat dalam aksara Hanacaraka dan bahasa Jawa serta batu bersurat terjemahan dalam bahasa Indonesia mengenai pewakafan tanah untuk pembinaan masjid ini pada tahun 1954.