MediaCorp Eaglevision

MediaCorp Eaglevision adalah salah satu studio dari MediaCorp dan dilancarkan pada 12 Februari, 2001. Studio ini yang produksi untuk kandungan MediaCorp Suria dan MediaCorp Vasantham bagi komuniti orang Melayu dan India di Singapura. Tetapi pada pertengahan tahun 2016, kandungan MediaCorp Saluran 8 dan MediaCorp Saluran U bagi komuniti orang Cina di Singapura yang asal dari MediaCorp Studios telah dipindah ke MediaCorp Eaglevision kerana MediaCorp Studios akan menjadi sebuah studio yang produksi untuk kandungan berbahasa Inggeris di seluruh Asia Tenggara.