Megabait

(Dilencongkan dari Megabyte)

Megabait atau Mbait ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan 106 (1,000,000) bait atau 220 (1,048,576) bait, bergantung kepada konteksnya. Dalam kes-kes yang jarang ditemui, ia juga digunakan untuk bermaksud 1000×1024 (1,024,000) bait. Simbolnya ialah Mbait atau MB (harus tidak dikelirukan dengan Mb yang digunakan untuk megabit).

Kuantiti bait
Awalan SI Kegunaan sejarah Awalan perduaan
Simbol
(nama)
Nilai  Simbol  Nilai Simbol
(nama)
 Nilai 
kB (kilobait) 10001 = 103 KB 10241 = 210  KiB (kibibait) 210
MB (megabait) 10002 = 106 MB 10242 = 220  MiB (mebibait) 220
GB (gigabait) 10003 = 109 GB 10243 = 230  GiB (gibibait) 230
TB (terabait) 10004 = 1012 TB 10244 = 240  TiB (tebibait) 240
PB (petabait) 10005 = 1015 PB 10245 = 250  PiB (pebibait) 250
EB (eksabait) 10006 = 1018 EB 10246 = 260  EiB (eksbibait) 260
ZB (zetabait) 10007 = 1021 ZB 10247 = 270  ZiB (zebibait) 270
YB (yotabait) 10008 = 1024 YB 10248 = 280  YiB (yobibait) 280
Unit Warisan
 Unit  Nilai
 KB 210 Bait = 1024 Bait
 MB 220 Bait = 1024 KB
 GB 230 Bait = 1024 MB
 TB 240 Bait = 1024 GB

Istilah "megabait" ini dicipta pada tahun 1970.[1]


Takrif

sunting

Istilah "megabait" dianggap sebagai kabur maknanya oleh sesetengah orang kerana ia biasanya digunakan untuk bermaksud kedua-dua 1000² bait dan 1024² bait. Kekeliruan ini diakibatkan oleh suatu kompromi jargon teknik untuk gandaan bait yang perlu dinyatakan melalui kuasa dua tetapi tidak mempunyai penamaan yang sesuai. Oleh sebab 1024 (2¹º) adalah lebih kurang sama dengan 1000 (10³), gandaan-gandaan SI yang lebih kurang sepadan mula digunakan sebagai gandaan perduaan yang lebih kurang sama.

Pada beberapa tahun yang lalu, pihak berkuasa piawaian dan kerajaan, termasuk IEC, IEEE, EU dan NIST, telah mencuba mengatasi kekaburan ini dengan mempromosikan penggunaan megabait untuk memerihalkan 1000² bait sahaja dan "mebibait" untuk memerihalkan 1024² bait. Peralihan ini dibayangkan oleh bilangan projek perisian yang menggunakannya yang semakin bertambah, akan tetapi kebanyakan pengurus fail masih menunjukkan saiz fail sebagai "megabait" ("MB").

Istilah "megabait" kini masih kabur maknanya dan boleh mempunyai mana-mana satu takrif umum yang berikut:

  1. 1,000,000 bait (10002, 106): Ini adalah takrif yang disyorkan oleh SI dan IEC. Takrif ini digunakan dalam konteks perangkaian serta kebanyakan bahantara storan, khususnya pemacu keras, DVD, dan storan berasaskan ingatan kilat. Kegunaan ini adalah selaras juga dengan kegunaan-kegunaan awalan SI yang lain dalam pengkomputan, misalnya kelajuan jam CPU atau ukuran prestasi.
  2. 1,048,576 bait (10242, 220): Takrif ini paling biasa digunakan untuk merujuk kepada ingatan komputer, tetapi kebanyakan perisian yang memaparkan saiz fail atau muatan pemacu, termasuk pengurus fail, juga menggunakan takrif ini. Sila lihat Kekeliruan pengguna (dalam rencana "gigabait").
  3. 1,024,000 bait (1000×1024): Ini digunakan untuk memerihalkan muatan terformat untuk pemacu flash USB dan cakera liut HD 3.5 inci "1.44 MB" yang sebenarnya mempunyai muatan sebanyak 1440 KiB, iaitu 1,440×1,024 bait atau 1,474,560 bait.

Contoh-contoh megabait

sunting

Bergantung kepada kaedah pemampatan dan format fail, satu megabait data adalah lebih kurang sama dengan:

  • 1024×1024 piksel imej peta bit, dengan kedalaman warna sebanyak 8 bit (1 bait);
  • satu minit muzik mampat MP3 128 kbit/s;
  • 5.7 saat audio CD tak mampat;
  • 100 halaman teks fon 12 poin dengan ruang tunggal dalam OpenOffice.org
  • satu jilid buku biasa dalam format teks (500 halaman × 2000 aksara)
  • 3 saat video kualiti-DVD.

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ "Megabait. "Kamus New Collegiate Kesembilan oleh Webster, edisi ke-9, 1983.

Pautan luar

sunting