Mendriq

Kaum etnik yang berasal daripada Thailand

Suku Mendriq atau Minriq merupakan orang asli dari puak Negrito yang terdapat di Kelantan.

Mendriq
Minriq
Kawasan ramai penduduk
Malaysia (Kelantan)
Bahasa
Bahasa Minriq