Mesin ringkas ialah alat ringkas yang digunakan untuk memudahkan kerja. Alat mekanik ini berfungsi dengan menukar arah atau magnitud daya.

Jadual mesin ringkas, dari "Cyclopaedia" pada 1728

Biasanya istilah ini merujuk kepada enam alat: