Minyak Arang

Minyak arang adalah satu minyak digunakan untuk tujuan hiasan, juga dinamakan "lampu minyak ." Sebelum ini, ia diperolehi daripada peleburan galian lilin, syal bitumin, dll., oleh itu ia dinamakan minyak arang. sekarang, ia dihasilkan kebanyakannya oleh proses penyulingan dan penulenan petroleum.

Ia terbina terutamanya daripada siri alkana, yang mempunyai daripada 10 hingga 16 atom karbon dalam setiap molekul, dan mempunyai takat didih (175–325°C) lebih tinggi dari gasolin atau petroleum eter, dan lebih rendah daripada minyak lain.