Miqdad ibn Amr al-Bahrani (Bahasa Arab: مقداد بن عمرو البهراني‎) merupakan seorang pemuda yang berasal dari Makkah. Beliau merupakan salah seorang sahabat Muhajirin yang ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad S.A.W . Miqdad dihormati oleh Syiah Muslim sebagai salah satu daripada Empat sahabat, umat Muslim awal yang pengikut Ali bin Abi Talib. Syiah menganggap Miqdad al-Aswad sebagai salah satu dari para Sahabat Nabi yang paling dihormati. Dia disebutkan dalam salah satu Hadis mengenai Syiah yang sempurna, ia adalah salah satu Muhajirun dan dia juga di antara Senarai Sahabat tidak memberikan bay'ah kepada Abu Bakar.

Kisah Miqdad al-AswadSunting

Miqdad bin Amr Al-Bahrani berasal dari suku Bahra. Ia melarikan diri dari sukunya dan tinggal di Mekah. Di Mekah, Miqdad kepunyaan seorang lelaki bernama Al-Aswad bin Abid Yaqut Al Kindi. Jadi, orang mulai memanggil beliau Miqdad bin Aswad Al Kindi. Islam bangkit dari puncak Gunung Hira. Miqdad bin Aswad Al-Kindi menjadi 24 tahun. Dia mendengar tentang misi Islam Nabi Muhammad. Dia bergegas untuk percaya pada agama baru . Dia bertemu Islam Nabi Muhammad diam-diam. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Mereka berhijrah satu per satu atau kumpulan oleh kumpulan. Setelah beberapa waktu, dia menerima arahan daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah juga. Ketika ia sampai di Madinah, Miqdad bin Aswad Al-Kindi bersukacita dengan melihat dia mencapai Madinah dengan selamat. Miqdad mengagumi Ali bin Abu Talib yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Islam Nabi Muhammad dari pedang orang musyrik .

KehidupannyaSunting

Merupakan teman rapat kepada seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang juga sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Thalib.