Mitos penciptaan atau cerita penciptaan merupakan kisah simbolik sesuatu budaya, tradisi atau orang yang menceritakan awal permulaan mereka, bagaimana dunia yang mereka kenali bermula dan kali pertama mereka muncul di situ.[1][2][3] Mitos penciptaan berkembang dalam tradisi lisan,[2] dan merupakan bentuk mitos paling biasa didapati sepanjang budaya manusia.[4][5] Di dalam masyarakat yang di mana ia diceritakan, mitos penciptaan biasanya di anggap mengandungi kebenaran sebenarnya, sungguhpun tidak semestinya dari segi sejarah atau kesusteraan.[4] Ia adalah biasa, dan kadang-kala dianggap mitos kosmologi—iaitu ia menggambarkan aturan kosmos dari keadaan kucar-kacir atau khayalan.[6] Ia sering dianggap kisah suci dan boleh didapati dalam kesemua tradisi ugama yang diketahui.[1][7]

Creazione di Adamo oleh Michelangelo menggambarkan penghidupan Adam dari perspektif agama Kristian dalam Kitab Kejadian

Terdapat beberapa ciri-ciri yang ada pada semua mitos penciptaan. Kesemuanya merupakan kisah dengan plot dan watak yang samaada berkait dengan dewa, watak seperti manusia, atau haiwan, yang sering bertutur dan berubah dengan mudah.[8] Ia sering berlaku di masa lalu yang kabur dan tidak pasti, tempoh yang digelar oleh Mircea Eliade, pakar sejarah keugamaan sebagai in illo tempore.[7][9] Juga, kesemua mitos penciptaan kesemua mitos penciptaan menyentuh persoalan makna mendalam yang dipegang oleh masyarakat yang berkongsikannya, mendedahkan pandangan dunia mereka dan rangka kerja bagi jati-diri budaya dan individual dalam konteks sejagat.[10]

Pengelasan

sunting
 
Gambaran Ask dan Embla dari mitos penciptaan kaum Norse.

Pakar mitos telah menggunakan beberapa skim bagi mengelaskan mitos penciptaan yang terdapat dalam budaya manusia. Eliade dan pelajarnya, Charles H. Long, membangunkan pengelasan berdasarkan beberapa motif umum yang muncul dalam cerita di seluruh dunia. Pengelasan mengenal pasti lima jenis asas:[11]

 • Penciptaan ex nihilo dalam mana penciptaan adalah melalui fikiran, perkataan, mimpi atau hasilan badan makhluk kedewaan.
 • Penciptaan penyelam dunia dalammana, biasanya burung atau afimbia dihantar oleh pencipta, menjunam melalui dasar lautan melalui lautan kosmik ("primordial") untuk membawa naik pasir atau lumpur yang membentuk dunia daratan
 • Mitos kemunculan dalam mana progenitor melalui beberapa siri dunia dan berubah sehingga sampai ke dunia sekarang
 • Penciptaan melalui pembahagiaan makhluk awalan ("primordial being")
 • Penciptaan melalui pemecahan atau pengaturan kesatuan awalan (" primordial unity") seperti memecahkan telor kosmik atau membawa aturan pada kosmos yang kucar-kacir.

Marta Weigle selanjutnya mengembangkan dan memperhalusi typologi bagi menonjolkan sembilan tema, menambah unsur seperti deus faber, penciptaan dibentuk oleh dewa, penciptaan hasil kerja dua atau lebih pencipta yang bekerjasama atau menentang sesama sendiri, ciptaan dari pengorbanan dan penciptaan dari pembahagian/gabungan ("conjugation"), kumuhan/gabungan, atau kumuhan.[11]

Sistem lain berasaskan enam tema berulang direka oleh Raymond Van Over:[11]

 • alam awalan ("primeval abyss", ruang air atau udara yang terbentang tanpa terhad
 • dewa pengasas yang dibangkitkan atau entiti selamanya dalam ruang abyss
 • dewa pengasas yang terletak di atas ruang
 • telor kosmik atau embrio
 • dewa pengasas mencipta kehidupan melalui suara atau bunyi
 • kehidupan terhasil dari mayat atau bahagian bercerai dari dewa pengasas

Erti dan fungsi

sunting

Kesemua mitos penciptaan dari satu segi adalah etikologi kerana ia cuba menjelaskan bagaimana dunia dibentuk dan darimana manusia datang.[3] Sungguhpun dalam istilah popular "mitos" seringkali dianggap sebagai kisah khayalan atau palsu, mitos penciptaan adalah menurut takrifan merupakan kisah yang diterima dalam kebudayaan sebagai benar dan asas kisah identiti diri manusia mereka. Ethnologis dan anthropologis yang mengkaji mitos ini menunjukkan bahawa dalam konteks moden para theologi cuba mengasingkan erti kemanusiaan dari kebenaran yang didedahkan dan para sains yang mengkaji kosmologi dengan perkakasan empirikal dan rasional, tetapi mitos penciptaan menetapkan realiti manusia dalam bentuk yang berlainan. Pada masa lalu pelajar mitos dan sejarahwan keugamaan menganggap ia sebagai bentuk budaya primitif atau sains tahap awal atau keugamaan dan menganalisa ia menggunakan pendekatan secara harafiah dan logik. Bagaimanapun kini ia dianggap sebagai gambaran simbolik yang perli difahami dari segi konteks budaya mereka sendiri. Charles H. Long menulsi, "Kewujudan yang dirujuk dalam mitos ini -- dewa, haiwan, tumbuhan -- adalah bentuk kuasa yang digambarkan. Mitos tidak sepatutnya difahami sebagai usaha untuk penjelasan rasional bagi sesuatu dewa."[12]

Sungguhpun misto penciptaan bukanlah penjelasan harafiah ia boleh digunakan bagi menetapkan orentasi kemanusiaan dari segi penggarapan cerita. Ia merupakan asas bagi pandangan dunia yang mengukuhkan dan memandu bagaimana manusia berkait dengan kedua-dua dunia ghaib dan sebenar termasukjuga semasa-sendiri. Mitos penciptaan bertindak sebagai batu asas bagi membezakan realiti utama dengan realiti bandingan, asal dan sifat kewujudan dengan tidak wujud.[13] Dari segi ini ia bertindak sebagai falsafah kehidupan tetapi sesuatu yang digambarkan dan disampaikan melalui simbol antropologi dan bukannya penjelasan sistematik. Dan dari segi ini ia melampaui mitos etikologi yang bererti menjelaskan ciri-ciri khas dalam istiadat keugamaan, fenomena semulajadi atau kebudayaan hidup. Mitis penciptaan juga bertindak sebagai rangka kerja pada nilai kemanusiaan bagi diri dari segi awal mutlak, membentuk konsep tempat, masa dan tujuan dalam dunia ini.[1]

Ex nihilo

sunting
 
Karya The Creation ("Penciptaan", s. 1896-1902) oleh James Tissot menggambarkan penciptaan dunia dari sudut pandang Judaisme diterangkan Kitab Kejadian;[14] dipamerkan Muzium Yahudi New York

Penciptaan ex nihilo (Latin "dari tiada"), juga dikenali sebagai "penciptaan de novo", adalah mitos penciptaan paling biasa. Penciptaan Ex nihilo terdapat dalam banyak kisah penciptaan dari Mesir Kuno, Rig Veda, Injil dan Al-Quran, dan banyak budaya animistik di Afrika, Asia, Oceania dan Amerika Utara.[15] Perdebatan antara biri-biri dan bijirin adalah contoh bentul lebih awal bagi mitis penciptaan ex nihilo oleh orang-orang Sumarian Kuno.[16] Dalam kebanyakan kisah ini dunia dicipta melalui pertuturan, mimpi, nafas, atau fikiran semata-mata oleh pencipta tetapi sesetengah penciptaan ex nihilo mungkin juga terhasil dari kumuhan badan pencipta. Terjemahan harafiah bagi farsa ex nihilo adalah "dari tiada apa" tetapi dalam banyak mitos penciptaan garis ini kabur samaada tindakan kreatif lebih baik dikelaskan sebagai penciptaan ex nihilo penciptaan dari kucar-kacir. Dengan ex nihilo, potensi dan bahan ciptaan wujud dari dalam pencipta. Pencipta sedemikian mungkin atau mungkin tidak wujud dalam persekelilingan fizikal seperti kegelapan atau air, tetapi tidak mencipta dunia darinya. Dalam penciptaan dari kucar-kacir bahan yang digunakan bagi penciptaan adalah pra-wujud dalam ruang yang belum dibentuk.[17]

 
Dalam mitologi Yunani, Nyx berdiri semasa atau hampir permulaan penciptaan.

Penciptaan daripada kaos

sunting

Dalam mitos penciptaan daripada kaos, dimulakannya dengan sekadar bentangan yang tiada bentuk dan rupa. Dalam kisah-kisah sebegini, perkataan "kaos" bererti "huru-hara", dan bentangan yang tiada bentuk ini yang dikenali sebagai 'kekosongan', mengandungi bahan-bahan untuk membentuk dunia fana. Kaos boleh dikatakan setekal wap atau air, tiada matra, dan adakalanya masin atau berlumpur. Mitos-mitos sedemikian mengaitkan huru-hara dengan kejahatan dan ketidaksedaran, berbanding dengan "ketenteraman" (kosmos) iaitu pihak yang benar. Tindakan penciptaan ini merupakan penenteraman daripada huru-hara, dan juga dipercayai oleh sesetengah budaya bahawa pada suatu masa akan datang, kuasa-kuasa yang memelihara ketenteraman dan bentuk akan kian lemah dan dunia sekali lagi akan tersungkur ke dalam kekosongan.[18]

Ibu bapa dunia

sunting

Terdapat dua jenis mitos ibu bapa dunia, kedua-duanya menggambarkan pemisahan atau penceraian entiti awalan ("primeval entity"), ibu bapa dunia. Satu bentuk menggambarkan keadaan awalan sebagai penyatuan selamanya ibu-bapa, dan penciptaan terhasil apabila keduanya dipisahkan. Dua ibu bapa yang biasa dikenal-pasti adalah Langit (biasanya jantan) dan Bumi (biasanya betina) yang dalam keadaan awalan terikat begitu kuat sehinggakan tiada keturunan mampu muncul. Mitos sebegini sering kali menggambarkan penciptaan sebagai hasil hubungan seksual, dan bertindak sebagai rekod genealogikal pada dewa yang terhasil darinya.[19]

Dalam bentuk kedua mitos ibu bapa, pencipta itu sendiri wujud dari bahagian terpisah dari tubuh kewujudan awalan ("primeval being"). Sering kali dalam kisah ini kaki tangan, rambut, darah, tulang atau organ kewujudan awalan entah bagaimana terpisah atau dikorbankan bagi membentuk langit, bumi, haiwan, atau tumbuhan, dan lain-lain ciri keduniaan. Mitos ini cenderung menekankan kuasa penciptaan sebagai bersifat animistik dan bukannya seksual, dan menggambarkan kesucian sebagai asas dan komponen penting bagi dunia semulajadi.[20]

Kemunculan

sunting

Dalam mitos kemunculan, kemanusiaan muncul dari dunia lain ke dalam dunia yang didiami mereka sekarang. DUnia sebelumnya sering kali dianggap ibu bumi, dan proses kemunculan sering kali disamakan dengan tindakan melahirkan anak. Peranan bidan sering kali dilaksanakan oleh dewi, seperti wanita labah-labah dalam mitos orang asli Amerika Utara. Watak lelaki jarang terbit dalam kisah ini, dan para sarjana sering mengangapnya sebagai titik tangkis kepada mitos penciptaan kearah lelaki, seperti variasi ex nihilo.[3]

Mitos kewujudan biasanya menggambarkan penciptaan manusia dan/atau makluk luar biasa sebagai peningkatan disengajakan atau perubahan ("metamorfosis") dari bentuk yang nasen melalui serantaian alam bawah tanah untuk muncul dalam tempat dan bentuk semasanya. Selalunya, peralihan dari satu dunia ke dunia yang satu lagi didoroang oleh daya dalaman, iaitu suatu proses percambahan atau gestasi darida bentuk terawal yang seakan-akan embrio.[21][22] Genre ini paling banyak dijumpai dalam kebudayaan Pribumi Amerika yang mana mitos-mitos itu sering mengaitkan kemunculan akhir kaum manusia daripada lubang dari alam bawah tanah dengan kisah-kisah penghijrahan dan pendudukan mereka di tempat asal mereka sekarang.[23]

Penyelam bumi

sunting

Penyelam bumi merupakan watak yang sering diperkatakan dalam pelbagai mitos penciptaan. Dalam cerita sebegini, sesuatu makhluk agung menghantar seekor haiwan ke dalam perairan asal untuk mencari cebis-cebisan pasir atau lumpur untuk dijadikan bahan-bahan pembinaan tanah yang boleh diduduki. Sesetengah sarjana mentafsirkan mitos-mitos ini dari segi psikologi manakala yang lain pula berbuat demikian secara kosmogoni. Apa-apa pun, penekanan diberikan kepada permulaan yang datang daripada perairan yang dalam.[24] Mitos penciptaan "penyelam bumi" sering ditemui dalam cerita rakyat Pribumi Amerika tetapi juga diketahui di kalangan tradisi Chukchi, Yukaghir, Tatar dan Fino-Ugrik. Pola taburan kisah-kisah ini menunjukkan bahawa mereka berkongsi asal-usul dalam kawasan pantai Asia timur dan tersebar luas oleh mereka yang berhijrah ke barat hingga Siberia dan ke timur sehingga benua Amerika Utara.[25]

Bak kebanyakan mitos Pribumi Amerika, kisah mitos penyelam bumi bermula dengan makhluk-makhluk yang tidur dalam alam primordial. Penyelam bumi ini adalah antara makhluk-makhluk pertama yang terjaga dan menyediakan asas yang perlu dengan membina tanah yang sesuai untuk didiami oleh ciptaan akan datang. Selalunya, kisah-kisah ini turut memerikan cubaan demi cubaan gagal untuk membina daratan sebelum berjaya jua.[26]

 1. ^ a b c Encyclopædia Britannica 2009
 2. ^ a b Womack 2005, "Creation myths are symbolic stories describing how the universe and its inhabitants came to be. Creation myths develop through oral traditions and therefore typically have multiple versions."
 3. ^ a b c Leeming 2005
 4. ^ a b Kimball 2008
 5. ^ Braziller 1963
 6. ^ See:
 7. ^ a b Johnston 2009
 8. ^ See:
 9. ^ Eliade 1963
 10. ^ See:
 11. ^ a b c Leonard & McClure 2004
 12. ^ Long 1963
 13. ^ Sproul 1979
 14. ^ "painting from the collections". Diarkibkan daripada yang asal pada 16 April 2013.
 15. ^ Leeming 2010
 16. ^ Ewa Wasilewska (2000). Creation stories of the Middle East. Jessica Kingsley Publishers. m/s. 146–. ISBN 9781853026812. Dicapai pada 23 May 2011.
 17. ^ Leeming & Leeming 1994
 18. ^ Leeming 2010
 19. ^ Leeming 2010
 20. ^ Leeming 2010
 21. ^ Leeming 2010
 22. ^ Long 1963
 23. ^ Wheeler-Voegelin & Moore 1957
 24. ^ David Adams Leeming and Margaret Adams Leeming (2009). "Earth‐Diver Creation". A Dictionary of Creation Myths. Oxford University Press. Dicapai pada April 30, 2010.
 25. ^ Booth 1984
 26. ^ Leonard & McClure 2004

References

sunting
 • Ashkenazi, Michael (2008). Handbook of Japanese mythology (ed. illustrated). ABC-CLIO. ISBN 156074684 Check |isbn= value: length (bantuan).CS1 maint: ref=harv (link)
 • Barbour, Ian G. (1997). Religion and Science: Historical and Contemporary Issues (ed. first revised). HarperSanFrancisco. m/s. 58, 65. ISBN 0060609389.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bastian, Dawn E.; Mitchell, Judy K. (2004). Handbook of Native American Mythology. Santa Barbara: ABC-CLIO. ISBN 1851095330.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Boas, Franz (1916). "Annual Report of the Bureau of American Ethnography". Government Printing Office. Cite journal requires |journal= (bantuan); |chapter= ignored (bantuan)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bodde, Derk (1961). "Myths of Ancient China". Dalam Samuel Noah Kramer (penyunting). Mythologies of the Ancient World. Anchor.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Booth, Anna Birgitta (1984). "Creation myths of the North American Indians". Dalam Alan Dundes (penyunting). Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. University of California Press. ISBN 978-0520051928.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Courlander, Harold (2002). A Treasury of African Folklore: The Oral Literature, Traditions, Myths, Legends, Epics, Tales, Recollections, Wisdom, Sayings, and Humor of Africa. Marlowe & Company. ISBN 9781569245361.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Doty, William (2007). Myth: A Handbook. University Alabama Press. ISBN 978-0817354374.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Frank; Leaman, Oliver (2004). History of Jewish Philosophy. Psychology Press. ISBN 9780415324694.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Eliade, Mircea (1963). Patterns in comparative religion. The New American Library-Meridian Books. ISBN 9780529019158.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sweetman, James Windrow (2002). Islam and Christian Theology. James Clarke & Co. ISBN 9780227172032.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Encyclopædia Britannica (2009). "myth". Encyclopædia Britannica Online http://search.eb.com/eb/article-9108748. Missing or empty |title= (bantuan)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Giddens, Sandra; Giddens, Owen (2006). African Mythology. The Rosen Publishing Group. ISBN 1404207686.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Honko, Lauri (1984). "The Problem of Defining Myth". Dalam Alan Dundes (penyunting). Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. University of California Press. ISBN 978-0520051928.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Johnston, Susan A. (2009). Religion, Myth, and Magic: The Anthropology of Religion-a Course Guide. Recorded Books, LLC. ISBN 978-1-4407-2603-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Kimball, Charles (2008). "Creation Myths and Sacred Stories". Comparative Religion. The Teaching Company. ISBN 1598034529.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Knappert, Jan (1977). Bantu Myths and Other Tales. Brill Archive. ISBN 9004054235.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leeming, David A. (2010). Creation Myths of the World (ed. 2nd). ABC-CLIO. ISBN 978-1598841749.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leeming, David Adams; Leeming, Margaret Adams (2009). A Dictionary of Creation Myths (ed. Oxford Reference Online). Oxford University Press. ISBN 0195102754.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leeming, David Adams; Leeming, Margaret Adams (1994). A Dictionary of Creation Myths. Oxford University Press. ISBN 9780195102758.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leeming, David Adams; Leeming, Margaret Adams (1994). Encyclopedia of Creation Myths (ed. 2nd). ABC-CLIO. ISBN 978-0874367393.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leeming, David A. (2001). Myth: A Biography of Belief. Oxford University Press. ISBN 978-0195142884.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leeming, David A. (2005). The Oxford companion to world mythology (ed. illustrated). Oxford University Press. ISBN 9780195156690.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leonard, Scott A; McClure, Michael (2004). Myth and Knowing (ed. illustrated). McGraw-Hill. ISBN 9780767419574.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Littleton, C. Scott (2005). Gods, goddesses, and mythology. 1. Marshall Cavendish. ISBN 9780761475590.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Long, Charles H. (1963). Alpha: The Myths of Creation. New York: George Braziller. ISBN 0891306048.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Mair, Victor H. (1990). Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way, by Lao Tzu. Bantam Books. ISBN 0553070053.CS1 maint: ref=harv (link)
 • MacClaglan, David (1977). Creation Myths: Man's Introduction to the World. Thames & Hudson. ISBN 978-0500810101.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Nassen-Bayer; Stuart, Kevin (1992-10). "Mongol creation stories: man, Mongol tribes, the natural world and Mongol deities". 2. 51. Asian Folklore Studies: 323–334. Dicapai pada 2010-05-06. Cite journal requires |journal= (bantuan); Check date values in: |date= (bantuan)CS1 maint: ref=harv (link)
 • MacClaglan, David (1977). Creation Myths: Man's Introduction to the World. Thames & Hudson. ISBN 978-0500810101.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Segal, Robert (2004). Myth: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 978-0192803474.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sproul, Barbara C. (1979). Primal Myths. HarperOne HarperCollinsPublishers. ISBN 9780060675011.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Stocker, Terry (2009). The Paeolithic Paradigm. AuthorHouse. ISBN 1449022928.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Thomas, Cullen (2008). Brother One Cell: An American Coming of Age in South Korea's Prisons. Penguin. ISBN 0143113119.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Wheeler-Voegelin, Erminie; Moore, Remedios W. (1957). "The Emergence Myth in Native North America". Dalam W. Edson Richmond (penyunting). Studies in Folklore, in Honor of Distinguished Service Professor Stith Thompson. Indiana University Press. ISBN 9780837162089.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Weigle, Marta (1987). "Creation and Procreation, Cosmogony and Childbirth: Reflections on Ex Nihilo Earth Diver, and Emergence Mythology". Journal of American Folklore. 100 (398).CS1 maint: ref=harv (link)
 • Winzeler, Robert L. (2008). Anthropology and religion: what we know, think, and question. AltaMira Press. ISBN 978-0-7591-1046-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Womack, Mari (2005). Symbols and Meaning: A Concise Introduction. AltaMira Press. ISBN 978-0759103221.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Y.Z. (1824). "Asiatic journal and monthly miscellany". 17. Wm. H. Allen & Co. Unknown parameter |month= ignored (bantuan); Cite journal requires |journal= (bantuan); |chapter= ignored (bantuan)CS1 maint: ref=harv (link)
sunting