Model Piawai fizik zarah merupakan teori tiga daripada empat interaksi asas zarah yang diketahui. Zarah-zarah ini menyempurnakan segala jirim yang terdapat di alam semesta. Setiap uji kaji berkaitan dengan fizik kuasa tinggi yang dijalankan sejak pertengahan abad ke-20 jelas mempamerkan hasil yang sama dan konsisten iaitu, Model Piawai. Namun begitu, Model Piawai tetap bukanlah teori interaksi asas kerana model ini tidak termasuk graviti, jirim gelap dan tenaga gelap.

Model Piawai yang membahagikan zarah-zarah asasi kepada dua jenis iaitu fermion dan boson