Mohd Azaham Wahab

Mohd Azaham Wahab merupakan salah seorang president bagi Majlis Belia Malaya telah diiktiraf secara rasmi pada 9 September 1950 di Pulau Pinang. Mohd Azaham Wahab berkhidmat dari tahun 1976 - 1980 bagi menggantikan Anwar Ibrahim yang berkhidmat dari tahun 1972 - 1976.

Mohd Azaham Wahab digantikan oleh Rani Ibrahim yang berkhidmat dari tahun 1980 - 1981.