Molekul

entiti neutral elektrik yang mengandungi lebih daripada satu atom (n > 1); secara rapi, suatu molekul, di mana n >1 mesti sesuai dengan lekukan pada permukaan tenaga keupayaan yang cukup dalam bagi membendung sekurang-kurangnya satu keadaan getaran

Molekul ialah zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom yang bergabung dalam kumpulan kecil dan boleh wujud sendirian.

Antara contoh-contoh molekul adalah: