Momen Inersia, atau , juga dikenali sebagai jisim sudut ialah keupayaan sesuatu objek menentang Pecutan sudutnya, dalam erti kata lain, analog putaran bagi jisim. Ia adalah kuantiti skalar.

Momen inersia memainkan peranan yang sama dalam dinamik putaran memandangkan jisim memainkan peranan dana dinamik asas, menentukan hubungan antara momentum sudut dan halaju sudut, tork dan pecutan sudut, dan beberapa kuantiti lain.

Unit SI bagi momen inersia ialah kilogram-meter persegi kgm².

Skalar momen inersia

sunting

Takrifan

sunting

(Skalar) momen inersia bagi jisim titik yang berputar pada paksi yang diketahui ditakrifkan sebagai

 

iaitu

m ialah jisim,
r is jarak (berserenjang) dari jisim titik ke paksi putaran.

Momen inersia adalah hasil campuran. Maka, bagi satu jasad tegar yang mengandungi   jisim titik   dengan jarak   ke paksi putaran, jumlah momen inersia adalah bersamaan jumlah momen inersia bagi jisim titik:

 

Bagi jasad pejal yang ditakifkan sebagai fungsi ketumpatan jisim selanjar ρ(x,y,z), momen inersia pada paksi yang diketahui boleh diketahui dengan mengamirkan kuasa dua bagi jarak (yang diberatkan dengan ketumpatan jisim) dari titik dalam jasad ke paksi putaran:

 

iaitu

V ialah isi padu yang diisi objek. (Manakala kamiran tigaan mungkin boleh digunakan bagi semua ruang, hanya kawasan ρ(x,y,z) ≠ 0 yang menyumbang).
ρ ialah fungsi ketumpatan ruang bagi objek, dan
x, y, z adalah koordinat cartesian bagi satu titik dalam jasad.
 
Rajah bagi pengiraan momen inersia bagi cakera. Di sini, k adalah 1/2 dan r adalah jejari yang digunakan untuk menentukan momen.

Momen inersia bagi banyak objek bukan titik juga boleh ditakrifkan atau dianggarkan sebagai hasil darab tiga sebutan:

 

iaitu

k ialah pemalar inersia,
M ialah jisim, dan
R ialah jejari objek dari pusat jisim (dalam sesetengah kes, panjang objek digunakan.)

Pemalar inersia digunakan untuk mengambil kira perbezaan dalam kedudukan jisim dari pusat putaran. Contoh termasuklah:

  • k = 1, cincin nipis atau silinder berdinding nipis sekitar pusatnya,
  • k = 2/5, sfera padu sekitar pusatnya,
  • k = 1/2, silinder padu atau cakera sekitar pusatnya.

Untuk contoh lain, sila lihat Senarai momen inersia.

Persamaan melibatkan momen inersia

sunting

Tenaga kinetik putaran bagi sesuatu sistem boleh ditakrifkan sebagai sebutan momen inersia. Bagi sistem dengan   jisim titik   yang bergerak dengan kelajuan  , tenaga kinetik puataran   bersamaan dengan

 

iaitu   adalah halaju sudut (dalam radian per saat). Rumus akhir   juga berguna untuk sebaran selanjar bagi jisim dengan pemerihalan umum bagi terbitan di atas dari jumlah diskret kepada pengkamiran.

Dalam kes khas iaitu vektor momentum sudut selari dengan vektor halaju sudut, maka boleh dikaitkan dengan persamaan

 

iaitu L adalah momentum sudut dan   adalah halaju sudut. Walau bagaimanapun, persamaan ini tidak digunakan untuk kebanyakan kes, seperti liukan bebas tork bagi objek berputar, walaupun bentuk tensor amnya selalunya betul.

Apabila momen inersia adalah malar, kita boleh kaitkan tork bagi sesuatu objek itu dengan pecutan sudut dalam persamaan yang serupa:

 

iaitu N adalah tork dan   adalah pecutan sudut.

Lihat Juga

sunting