Momentum sudut

Momentum sudut adalah suatu kuantiti fizik vektor. Ia sebahagian daripada kinematik sudut.

UnitSunting

Unit SI bagi momentum angular ialah  

DefinisiSunting

Momentum sudut ialah

 

di mana

  ialah momentum sudut,
  ialah posisi/sesaran objek dari titik pusat, berseranjang dengan arah   objek itu,
  ialah momentum linear.

Maka, magnitud bagi momentum sudut ialah

 

di mana

  ialah sudut di antara   dan  

Kinematik SudutSunting

Kadar perubahan momentum sudut adalah bersamaan dengan jumlah tork

 

Dari persamaan di atas, suatu objek dengan jisim   , berjarak   dari asalan O dan mempunyai laju   mempunyai momentum sudut iaitu

 

Maka jumlah magnitud momentum sudut yang terletak di atas paksi xy ialah

 

di mana

  ialah momen inersia objek itu,
  ialah laju sudut objek itu.

maka

 

di mana

  ialah halaju sudut objek itu

Lihat JugaSunting