Muhajirin

Muhajirin atau Muhajirun (Bahasa Arab: المهاجرون; Penghijrah) bermaksud pengikut awal Nabi Muhammad s.a.w. yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Penduduk Madinah yang memeluk Islam pula dipanggil Ansar.