Muhammad Sabtu Osman

Datuk Muhammad Sabtu Osman adalah Ketua Polis Kuala Lumpur terkini .