Muhammad ibn Maslamah

Sahabat Rasulullah

Muhammad ibn Maslamah ialah seorang sahabat dari golongan Ansar yang mempunyai tubuh yang besar jika dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Bersifat pendiam dan serius. Dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Ubaidah Al Jarrah.

Jasa dan SumbangannyaSunting

Antara jasanya ialah berjaya menghapuskan salah seorang pemuka kaum Munafiq Madinah. Nabi Muhammad menggelarkan beliau sebagai Pahlawan Rasulullah. Kerana sikap amanahnya dan jujur serta tegas dalam menjalankan tugas, dia dilantik menjadi pembantu kanan ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab dalam mengawasi perilaku dan keperibadian wakil khalifah di seluruh negara.

Ketika berlakunya Perang Jamal dan Perang Siffin, beliau bersikap berkecuali dan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Muhammad meninggal dunia pada bulan Safar tahun 46 Hijrah. Ketika itu beliau berumur tujuh puluh tujuh tahun.