Mukim Rambai merujuk kepada beberapa nama tempat:

  1. Mukim Rambai, Brunei
  2. Mukim Rambai, Kelantan
  3. Mukim Rambai, Kedah