Nirvana

Laman nyahkekaburan

Nirvana atau nirwana lazim difahamkan sebagai suatu konsep utama dalam ajaran Buddha.

Ia juga boleh merujuk kepada beberapa topik di bawah: