Nobelium

Kedudukan fermium dalam jadual berkala

Nobelium adalah unsur kimia sintetik bersimbol No dan bernombor atom 102, diperolehi melalui pembedilan kurium oleh ion karbon.