Sistem nombor matematik 
Asas

Nombor asli
Nombor negatif
Integer
Nombor nisbah
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata
Nombor khayalan
Nombor kompleks
Nombor algebra
Nombor transenden

Perluasan kompleks

Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal

Lain-lain

Nombor nominal
Nombor kompleks belah
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan
Ketakterhinggaan

Dalam matematik, nombor khayalan merupakan nombor kompleks yang kuasa duanya ialah nombor nyata negatif. Dalam kata lain, nombor khayalan ialah nombor kompleks dengan bahagian nyatanya bersamaan dengan sifar.

Nombor khayalan telah ditakrifkan pada tahun 1572 oleh Rafael Bombelli. Pada masa itu, nombor khayalan tidak difikirkan wujud, sama seperti nombor sifar dan negatif yang difikirkan tidak wujud dan tidak berguna.

Nombor khayalan diungkapkan dalam sebutan unit khayalan yang dipanggil , iaitu punca kuasa dua bagi -1. ialah punca kuasa dua -4, dan begitulah seterusnya.