Nukleus atom

Nucleus satu atom adalah kawasan paling tumpat di tengah-tengahnya mengandungi proton dan neutron. Saiz nukleus adalah lebih kecil daripada saiz atomitu sendiri, dan kebanyakan semua jisim atom terbina daripada proton dan neutron manakala elektron bercas negatif ,iaitu jumlah nya pasti sama dengan proton dalam sesuatu atom . atom adalah neutral .nucleon =proton + neutron
proton = elektron .

Satu gambaran Model Bohr-model satu atom litium .