Olerikultur ialah sains penanaman sayur iaitu berurus terus dengan penanaman tumbuhan herba untuk makanan.