Oligarki merupakan suatu pemerintahan yang dijalankan oleh sekumpulan kecil yang berkuasa sahaja. Ia berkait rapat dengan nepotisme dan kronisme. Dalam ekonomi, oligarki bermaksud suatu industri yang dikuasai oleh sejumlah kecil pengeluar seperti OPEC yang menguasai industri petroleum antarabangsa.