Operasi Bom merupakan tatacara yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia kepada semua PPD, Penyelia Kawasan, Ketua Pengawas Peperiksaan , Pengetua , Guru Besar, Polis dan lain -lain bagi menyelesaikan masalah ancaman bom - jika ada. Pekeliling tentang garis panduan ini diedarkan pada 13 September 2001.

Garis panduan ini bagi memastikan keselamatan calon peperiksaan, keselamatan soalan peperiksaan dan petugas semasa peperiksaan.