Orang Cina di India

Orang Cina di India merujuk kepada orang-orang yang berketurunan Cina di India, terutamanya Kolkata.

Orang Cina di India
Jumlah populasi
(20,000)
Kawasan ramai penduduk
Kolkata, Mumbai
Bahasa
Bahasa Bengali, Bahasa Hindi, Bahasa Cina, Bahasa Inggeris
Agama
Agama Buddha, Kristian,Hinduisme,Taoisme