Ortografi fonemik ialah sistem tulisan di mana grafem bertulis selaras dengan fonem, bunyi suara bahasa. Dalam hal kedalaman ortografi, ini disebut ortografi dangkal, berlawanan dengan ortografi dalam. Ini kadang-kadang disebut abjad yang benar, namun sistem tulisan bukan-abjad seperti ejaan sukuan boleh juga menjadi fonemis.