Pagar

Pagar ialah sesuatu objek yang digunakan untuk menghalang sesuatu selain dinding.