Di dalam NASA, seorang Pakar Muatan (bahasa Inggeris: Payload Specialist, PS) adalah seorang individu yang dipilih dan dilatih oleh pertubuhan penyelidikan atau komersil untuk penerbangan sebuah muatan spesifik/tertentu di dalam satu misi penerbangan angkasa lepas. Pakar-pakar muatan termasuklah angkasawan bukan NASA yang dilantik oleh rakan kongsi, individu-individu yang dipilih oleh masyarakat penyelidikan atau sebuah syarikat atau sebuah konsortium penerbangan yang menerbangkan sebuah muatan komersil di dalam pesawat angkasa lepas.

Statistik lain sunting

Pelbagai penerbangan sunting

Flights Payload specialist
3 Charles Walker
2 Ulf Merbold, Byron K. Lichtenberg, Samuel T. Durrance, Ronald A. Parise, Chiaki Mukai, Roger Crouch, Greg Linteris
# of payload specialists flights Country
36   United States
6   Germany
5   Canada
3   Japan
2   France
2   Italy
1   Saudi Arabia
1   The Netherlands
1   Mexico
1   Belgium
1   Ukraine
1   Israel
Total 60 peluang pakar muatan

Pakar muatan kemudian berlatih sebagai pakar misi sunting

Semuanya adalah pakar muatan antarabangsa.

Pautan luar sunting