Pasaran modal ialah pasaran kewangan di mana hutang jangka panjang (lebih setahun) atau sekuriti disokong oleh ekuiti yang dibeli dan dijual.[1] Pasaran modal menyalurkan kekayaan penabung kepada mereka yang boleh meletakkannya pada penggunaan produktif jangka panjang, seperti syarikat atau kerajaan yang membuat pelaburan jangka panjang. Pengawal selia kewangan seperti Lembaga Sekuriti dan Bursa India (SEBI), Bank of England (BoE) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mengawasi pasaran modal untuk melindungi pelabur daripada penipuan, antara tugas lain.

Rujukan sunting

  1. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. m/s. 283. ISBN 0-13-063085-3.