Pasukan Simpanan Angkatan Tentera

Pasukan Simpanan Angkatan Tentera (PSAT) dalam Angkatan Tentera Malaysia berfungsi sebagai benteng kedua pertahanan negara. Penyertaan warganegara sebagai anggota sukarela sejajar dengan konsep Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) seperti termaktub di dalam Dasar Pertahanan Negara. HANRUH akan berjaya jika semua sumber negara termasuk sumber manusia terlibat di dalam aktiviti yang menyumbang kepada ketahanan nasional. Terdapat tiga Pasukan Simpanan Sukarela Angkatan Tentera Malaysia

 • Rejimen Askar Wataniah, Tentera Darat (RAW)
 • Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia (PSSTLDM).
 • Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia (PSSTUDM).

Struktur

sunting

Pasukan Simpanan Sukarela Angkatan Tentera Malaysia telah distruktur semula kepada komponen seperti berikut:

 • Pasukan Sukarela (Selepas Ditauliahkan/ Tamat Latihan Asas Ketenteraan)
 • Pasukan Simpanan Angkatan Tetap (SAT) - bekas Pegawai dan Lain-Lain Pangkat
 • Pasukan Kerahan Sepenuh Masa
 • Pasukan Simpanan Pakar & Khusus
 • Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) & Pasukan Latihan Anggota Simpanan (PLAS)
 • Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (PKBM)

Keanggotaan

sunting

Keanggotaan Pasukan Simpanan Sukarela Angkatan Tentera Malaysia disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat sama ada daripada sektor kerajaan atau swasta, golongan profesional, pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Politeknik dan Kemahiran. Disamping bertugas sebagai guru, usahawan, pengurus bank, jurutera, pekerja kilang dan sebagainya, mereka memilih untuk menjalani hidup yang penuh cabaran iaitu sebagai sukarelawan di dalam Pasukan Simpanan Sukarela Angkatan Tentera Malaysia pada masa lapang.

Rejimen Askar Wataniah

sunting

Rejimen Askar Wataniah, Tentera Darat (RAW).

 • Elemen Tempur - Siri 500 AW, Kerahan Sepenuh Masa, Sasaran Penting & Kor Armor Diraja (AW).
 • Elemen Bantuan Tempur - Rejimen Semboyan Diraja (AW), Rejimen Artileri Diraja (AW), Kor Kesihatan Diraja (AW), Kor Risik Diraja (AW), Kor Polis Tentera Diraja (AW), Rejimen Askar Jurutera Diraja (AW).
 • Elemen Bantuan Perkhidmatan - Kor Perkhidmatan Diraja (AW), Kor Ordnan Diraja (AW), Kor Jurutera Letrik dan Jentera Diraja (AW).
 • Elemen Pakar - Rejimen Semboyan Diraja (AW) Rejiemen Askar Jurutera Diraja (AW).

Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia

sunting

Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia (PSSTLDM)

 • Cawangan Eksekutif
 • Cawangan Bekalan
 • Cawangan Kejuruteraan
 • Cawangan Pelaut (PAP, KOM dan PRL)
 • Cawangan Bekalan (PNK dan TNL)
 • Cawangan Teknikal (TMK, TLR dan TLS)

Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia

sunting

Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia (PSSTUDM)

 • Cawangan Urusetia
 • Cawangan Logistik
 • Cawangan Pengurusan Ruang Angkasa Raya / Operasi
 • Cawangan Kejuruteraan

Latihan dan Kursus

sunting

Anggota sukarela lazimnya akan menjalani latihan dan kursus seperti berikut:

 • Latihan Perajurit Muda. Setiap anggota Perajurit Muda perlu menjalani latihan asas ketenteraan selama 30 hari berterusan atau melalui Latihan Tempatan selama 240 jam iaitu syarat untuk pengiktirafan sebagai Prebet/ Laskar Muda atau Laskar Udara.
 • Latihan Tempatan. Latihan dilaksanakan di lokasi berdekatan kediaman anggota. Latihan dijalankan pada masa yang sesuai terutama pada hujung minggu. Tempoh latihan ialah antara 2 hingga 12 jam sehari. Jumlah latihan ini dilaksanakan tidak melebihi 360 jam setahun.
 • Latihan Berterusan. Latihan ini dijalankan secara berterusan dalam tempoh masa tidak kurang daripada 72 jam.
 • Latihan Kem Tahunan. Latihan ini dijalankan secara berterusan pada setiap tahun sebagai kemuncak aktiviti latihan. Tempoh latihan tersebut tidak melebihi 15 hari setiap tahun bagi seseorang individu. Latihan dilaksanakan secara berkumpulan dengan mengaplikasikan ilmu tentera laut yang diperolehi sepanjang tahun.
 • Kursus Kerjaya. Kursus ini wajib disertai oleh anggota sukarela untuk sokongan kenaikan pangkat.
 • Kursus Fungsional. Kursus ini merupakan kursus sampingan untuk anggota sukarela bagi menambah ilm dan kemahiran dalam bidang ketenteraan.

Syarat Asas Penyertaan

sunting

Individu yang ingin berkhidmat dalam mana-mana Pasukan Simpanan Sukarela sama ada sebagai anggota Lain-lain Pangkat atau pegawai mesti memenuhi syarat-syarat asas seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur antara 18 hingga 40 tahun.
 • Sihat tubuh badan.
 • Lulus persekolahan sekurang-kurangnya Sijil Persekolahan (Lain-lain Pangkat) atau lulus Ijazah Sarjana Muda bagi kemasukkan sebagai Pegawai.
 • Penerimaan tertakluk kepada keputusan tapisan keselamatan (tiada kes jenayah).

Dokumen Yang Diperlukan

sunting

Setiap bakal calon yang ingin berkhidmat dikehendaki menyediakan dokumen-dokumen lazim seperti berikut:

 • Salinan Kad Pengenalan Awam.
 • Salinan Sijil Warganegara (Jika ada).
 • Salinan Sijil Kelahiran.
 • Salinan Dokumen Pengenalan Ibu dan Bapa serta pasangan (jika berkahwin).
 • Salinan Sijil Nikah dan Surat Beranak Anak (jika berkahwin).
 • 4 Keping Gambar Warna Ukuran Pasport.
 • Salinan Sijil-sijil Akademik/ Tamat Persekolahan.

Faedah dan Kemudahan

sunting

Faedah dan kemudahan bagi individu diperolehi apabila menyertai Pasukan Simpanan Sukarela ATM:

 • Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang menyumbang kepada pertahanan negara.
 • Meneroka bidang baru iaitu melaksanakan aktiviti ketenteraan.
 • Mempelajari kepakaran baru dalam ketenteraan.
 • Menambah keupayaan `Soft skills’.
 • Menambah kenalan daripada pelbagai lapisan masyarakat.
 • Berpeluang melawat pasukan-pasukan lain.
 • Layak menyertai insuran berkelompok ATM.
 • Cuti tanpa rekod selama 30 hari dalam satu tahun apabila menyertai latihan (bagi kakitangan kerajaan sahaja).
 • Boleh dikerahkan untuk berkhidmat sepenuh masa mengisi perjawatan tetap dalam ATM bagi mereka yang layak.
 • Layak mendapat kemudahan membeli barangan PERNAMA.
 • Sajian dan penginapan percuma apabila terlibat dengan aktiviti latihan dan operasi.
 • Diberi elaun kehadiran dan elaun perjalanan ketika menghadiri latihan.
 • Diberi pakaian seragam percuma (LLP) atau elaun Pakaian (pegawai).
 • Mendapat rawatan perubatan dan pergigian percuma di mana-mana hospital kerajaan jika kemalangan berlaku semasa bertugas.

Setiap anggota sukarela akan dibayar elaun-elaun yang telah ditetapkan mengikut jenis latihan dan tempoh latihan yang telah ditetapkan. Antara elaun lazim yang diterima adalah:

 • Elaun Latihan Tempatan. Dibayar mengikut jam latihan.
 • Elaun Latihan Berterusan. Dibayar apabila menghadiri latihan berterusan mengikut kadar gaji pangkat semasa dan mengikut jumlah hari yang hadir.
 • Elaun Tahunan (Bounti). Dibayar mengikut kadar yang ditetapkan kepada anggota yang layak berdasarkan tahap keaktifan latihan dalam satu tahun.
 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA). Imbuhan ini dibayar apabila anggota menjalankan penugasan/ latihan/ kursus bagi tempoh 30 hari secara berterusan.

Cara Menyertai

sunting

Anda hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang telah dinyatakan dan hubungi atau terus melapor ke pasukan-pasukan yang berhampiran di tempat anda.