Peguam Cara Negara ialah penggubal undang-undang yang mewakili kerajaan dengan menyediakan dokumen-dokumen untuk dibuktikan dalam sesuatu perbicaraan.

Bidang kuasa Peguam Cara Negara

sunting
  • Berperanan membantu Peguam Negara
  • Menjalankan fungsi yang boleh dijalankan oleh Peguam Negara
  • Memiliki semua kuasa sebagai Timbalan Pendakwa Raya
  • Mengendalikan hal ehwal guaman, urusan berkaitan temu duga, pengambilan, pertukaran, penempatan dan kenaikan pangkat para pegawai
  • Menjalankan tugasan lain seperti yang diarahkan oleh Peguam Negara