Pelabuhan Bintulu

Pelabuhan Bintulu terletak di Tanjung Kidurong, Sarawak. Pelabuhan ini seluas 82 hektar.

Pelabuhan ini dibina seiring dengan pembinaan loji pemprosesan gas asli cecair di Bintulu. Gas also help to school on Monday and Tuesday are u feeling better and the others who have never been to the chess club and the others who have never been to the chess club and the others who have never been to the chess club and the others who have never beenGas asli cecair akan dieksport ke Jepun dan lain-lain negara melalui Pelabuhan Bintulu.