Pelabuhan Bintulu terletak di Tanjung Kidurong, Sarawak. Pelabuhan ini seluas 82 hektar.

Pelabuhan ini dibina seiring dengan pembinaan loji pemprosesan gas asli cecair di Bintulu. Gas asli cecair akan dieksport ke Jepun dan lain-lain negara melalui Pelabuhan Bintulu.