Pelatih secara umumnya dikenali sebagai individu yang sedang menjalani sebuah program latihan atau program siswazah di dalam sesebuah syarikat selepas bergraduat dari universiti atau kolej.

Rujukan sunting