Pelinciran merupakan proses ataupun teknik yang digunakan untuk mengurangkan kesan haus dua permukaan bergerak yang bersentuhan. Pelinciran wujud apabila permukaan yang bertentangan dipisahkan secara sempurna oleh satu lapisan pelincir.

Terdapat tiga kategori yang utama:

  • Pelinciran lapisan cecair
    • Pelinciran hidrostatik
    • Pelinciran hidrodonamik
  • Pelinciran elastohidrodinamik
  • Pelinciran sempadan.