Pemadam merujuk kepada alat yang digunakan bagi memadam sesuatu tanda, biasanya tulisan. Terdapat pelbagai jenis alat pemadam, antaranya adalah:-

  1. Pemadam papan hitam.
  2. Getah pemadam
Pemadam getah
Pemadam papan hitam
Gambar menunujukan dua jenis pemamdam

Kebanyakan pemadam berfungsi menghilangkan tanda tanpa merosakkan permukaan yang terdapat tanda tersebut.

Kata pemadam juga digunakan bagi alat yang menghilangkan selain tanda seperti alat pemadam api. ms:Getah pemadam