Pemampatan imej merujuk kepada aplikasi pemampatan data imej digital yang dijalankan untuk mengurangkan saiz imej bagi membolehkan penyimpanan atau penghantaran data dilakukan dengan lebih cekap.