Pemboleh ubah

nilai yang tidak tetap dan boleh berubah-ubah

Pemboleh ubah (Tulisan Jawi: ڤمبوليه اوبه)merupakan kuantiti fizik yang perlu diambil kira untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian. Contoh termasuklah ketinggian kanak-kanak, suhu sesebuah tempat, atau kemasukan fungsi matematik.

Konsep pembolehubah ialah digunakan dalam semua jangkawan matematik, sains dan kejuruteraan.

Jenis جنيسSunting

Dalam uji kaji saintifik, terdapat beberapa jenis pemboleh ubah:

Pemboleh ubah dimanipulasikan ڤمبوليه اوبه دمانيڤولاسيکن
Kuantiti fizik yang nilai-nilainya ditetapkan sebelum melakukan eksperimen atau kajian.
Pemboleh ubah bergerak balas ڤمبوليه اوبه برݢرق بالس
Kuantiti fizik yang bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasikan dan diperolehi melalui pengukuran dalam eksperimen.
Pemboleh ubah dimalarkan ڤمبوليه اوبه دمالرکن
Kuantiti fizik yang lain dan perlu ditetapkan atau dimalarkan dahulu sebelum menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas.

Lihat juga ليهت جوݢSunting