Pemendapan, pengenapan atau sedimentasi (sedimentation) adalah kecenderungan partikel ampaian menenggelam dan terperangkap jauh berdekatan suatu hadangan hasil pergerakan dalam cecair apabila dikenakan suatu daya ke atasnya; misalnya oleh graviti, daya emparan, atau keelektromagnetan.

Pemerangkapan ini berhubung kait dengan objek yang berbagai ukuran, dari batu-batu besar dalam air yang mengalir hingga ke ampaian zarah debu dan debunga partikel malah ampaian sel dan untuk larutan molekul tunggal seperti protein dan peptida. Sekecil molekul sekalipun masih boleh membekalkan daya yang kuat untuk pemendapan yang ketara.

Nota sunting