Pemiliknegaraan atau nasionalisasi difahamkan sebagai kaedah menguba aset peribadi kepada aset awam melalui pemilikan awam yang kekal oleh pemerintah sesebuah negara. Ia boleh berlaku disamping dengan pemberian pampasan kepada pemilik sebenarnya mahupun tidak. Antara industri yang terlibat kepada pemilikan ini termasuk pengangkutan, komunikasi, tenaga, perbankan dan sumber asli.

Sesetengah pemiliknegaraan boleh berlaku apabila harta persendirian yang diperolehi secara haram disita dan diambil alih pemerintah.

Lihat juga sunting

  • Penswastaan - perkara yang berlawanan kepada aset pemilikan awam.